Bruk Intercity-utsettelse til å utrede rett linje

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Rett linje med stasjon på Rolvsøy er ikke utredet. Nå kan dette gjøres uten frykt for at det vil forsinke gjennomføringen, mener Knut Jonassen fra Hvaler.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Vi skal være glade for at fagetaten Bane Nor har et realistisk forhold til bygging av dobbeltspor på Østlandet.

Det er flere årsaker til at de varsler at kostnadene blir høyere enn antatt; vanskelige grunnforhold, bygging parallelt med jernbane i drift, bygging på flere traseer samtidig, manglende kompetanse og kapasitet. I tillegg er det store vedlikeholdsetterslep på eksisterende bane, noe som medfører betydelige oppgraderingsbehov.

Bane Nor kan ikke lukke øynene for disse forhold, det er deres plikt å melde fra. Så kan man kanskje si at dette burde ha fremkommet tidligere, men bedre sent enn aldri. Jeg vet ikke hvorfor dette legges frem nettopp i disse dager, men det kan være nærliggende å tro at byggesaken på Stortinget har fått noen hver til å våkne. Slike saker må vi ikke oppleve enda en gang. Bedre kvalitets- og økonomikontroll og «bygge smart» er viktigere enn noen gang.

Det oppfordres til at Østfold-samfunnet må stå samlet i kravet om at planlagt prosjekt må gjennomføres til avtalt tid, koste hva det koste vil.

Det er imidlertid veldig mange i Østfold som ønsker ett annet prosjekt enn det som er planlagt. Rett linje med stasjon på Rolvsøy er ikke utredet. Nå kan dette gjøres uten frykt for at dette vil forsinke gjennomføringen. Tvert om; muligens finner man at dette blir en rimeligere og enklere løsning og at man derfor finner plass i budsjettene.

For øvrig ser jeg at Ole Haabeth fortsatt ikke har fått med seg at planlagt Inter City vil ha en minimal betydning for godstrafikken på E6. Selv Bane Nor har innrømmet det. Haabeth bruker fortsatt godstrafikken på E6 som argument for planlagt trasé.

Det hevdes også at Inter City vil gi mer togtrafikk internt mellom byene. Ja, muligens mellom Halden, Moss og Fredrikstad. Men en lokalmetro på eksisterende skinnegang mellom Sarpsborg og Fredrikstad vil gi en betydelig mer togtrafikk og mindre belastning på veinettet.

Nylig er det fremlagt en rapport fra Sverige. Her anbefales en rett linje gjennom Bohuslän. I rapporten fremheves store fordeler for Göteborg/Uddevalla-regionen og Nedre Glomma-regionen med tanke på utveksling av arbeidskraft og godstrafikk.

Konklusjon: La oss ha forståelse for at Bane Nor roper et varsku nå, la oss bruke tiden til å utrede alternative løsninger, la oss ha forståelse for at togene vil ha store problemer med å følge rutetabellen i byggetiden (spesielt vanskelig gjennom tettbygde strøk), la oss tenke Nedre Glomma som region og ikke enkeltvis for hver by, la oss i hvert fall ta en seriøs vurdering av alternative løsninger, bygge for fremtiden og miljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken