Inntil i dag har det vært et stort engasjement fra våre folkevalgte, Samferdselsdepartementet, konsulentselskaper og kommuner vedrørende vårt nye dobbeltspor for jernbane gjennom Østfold. Jeg vet snart ikke hvor mange innspill vi har gitt til aktuelle konsulentselskaper i sakens anledning.

Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler har selvsagt ett hovedfokus – å spare matjord ved slike utbygginger. Hver gang har vi blitt møtt med samme argument. Å bygge i tunnel eller å endre traseer som kan spare bomiljøer og matjord, vil utgjøre en forsinkelse på minimum to år. Det er en kritisk forsinkelse med tanke på fremdrift og bevilgende myndigheter. Dette er et av hovedargumentene vi har blitt møtt med.

Så kommer denne nyheten fra Bane Nor selv om utsettelse av samtlige utbygginger. Jeg tror nesten ikke det jeg leser og hører. Nå spiller ikke to år noen som helst rolle. Vi kan ikke lenger tro på dette argumentet. Det er lagt død. Nå må andre argumenter graves frem. Vi venter i spenning på hva de skal inneholde. Nå kan vi igjen se på tunnelalternativer, fordi vi har mye bedre tid på å planlegge utbyggingene. Selv om kostnadsbildet er større, må dette ses på i et hundreårs perspektiv.

Når Bane Nor mener de mangler god nok kompetanse, de mangler penger, de mangler oversiktsbilde over utbyggingen. Man har ikke kommet langt nok i planleggingen. Ja, hva skal man si? For kun åtte måneder siden vedtok Stortinget Nasjonal Transportplan. Regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk en klar bestilling fra Stortinget. Men ... Hvor er pengene?

Bane Nor bruker argumenter som at å bygge flere strekninger samtidig betyr stengte strekninger. Da finnes ikke nok busser å sette inn. Kommer det som en «bombe»? Det koster å bygge i dette landet. Det kan vel heller ikke komme som en overraskelse at bygging av så store prosjekter samtidig vil være kostnadsdrivende.

Les også

Spar matjord, utred togtunnel