Råde-politikerne brukte 15 min. på en av de største sakene siden krigen. Det virket meget nedlatende

Toget i full fart forbi gamle Onsøy stasjon. Glenn Melby, Råde Høyre, skrev i sitt innlegg at politikerne ikke kan lytte bare til dem som får den nye jernbanelinjen gjennom tunet. Reaksjonen til Harald Weel og Ingeborg Weel Johannessen er: – Har dere i det hele tatt lyttet til noen andre enn BaneNor?

Toget i full fart forbi gamle Onsøy stasjon. Glenn Melby, Råde Høyre, skrev i sitt innlegg at politikerne ikke kan lytte bare til dem som får den nye jernbanelinjen gjennom tunet. Reaksjonen til Harald Weel og Ingeborg Weel Johannessen er: – Har dere i det hele tatt lyttet til noen andre enn BaneNor? Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Svar til Glenn Melbys debattinnlegg i Fredriksstad Blad: – Vi kan ikke lytte bare til dem som får jernbanen over tunet.

DEL

Leserbrev 

En takk til Glenn Melby og Høyre som reagerte på Ørmen og Onsøyfjæringen vel sitt innlegg i Fredriksstad Blad om trasévalg for dobbeltspor gjennom Råde og Ørmen. Velforeningen stusser allikevel over innlegget.

Bøndene i Råde skal ha 6.700 dekar dyrkbar jord som ikke er utnyttet, og ligger uproduktiv. Vi i Ørmen og Onsøyfjæringens vel har intet med hva som ligger uproduktivt til i Råde å gjøre. Men etter som det er vårt innlegg som blir omtalt av Melby, vil vi spørre hvor disse arealer ligger. Arealet tilsvarer seks gårder på størrelse med Tomb jordbruksskole, som skal være på om lag 1.200 dekar. Kan arealet det er vist til dokumenteres?

Folk sier: De kan da ikke legge sporet der! Vi håper stadig at samfunnets ledelse skal ta til fornuft.

Kravene fra samfunnets ledelse om mer lønnsom drift i landbruket har økt mye de siste årene. Skal bøndene henge med her, må vi har godt arronderte jorder, på så store og sammenhengende arealer som mulig. Småstykker blir fort ulønnsomme å dyrke. Nye maskiner blir også laget for større og større bruk.

BaneNors alternativ ødelegger våre store jorder veldig, i vårt tilfelle. Det kutter tvert av store jordbruksarealer i en lengde på ni kilometer. Generasjoner før oss har jobbet iherdig for å få store og sammenhengende jorder. Ved vårt alternativ blir skadene betraktelig redusert, og bruken av dyrket jord reduseres. Husk kjære Høyre: det er ca. 20 Ikea-jorder det her snakkes om.

Så er det en ting til som ikke nevnes av Melby og heller ikke av BaneNor, og det er at vi skal ødelegge noe av landets flotteste kulturlandskap. Øystein Kock Johansen skrev det i boken «Rådes eldste historie» at vi hadde klart å ta vare på dette i vår tid. Skal vår tids generasjon ødelegge dette?

Vi ønsker å flytte traseen i all vesentlighet på egen grunn, for å bevare det flotte kulturlandskapet vi har i Råde og Ørmen.

Ingen generasjon før oss har hatt så god økonomi som oss, allikevel er det mye som tyder på at vi blir fattigere på fornuft. Vi ønsker å flytte traseen i all vesentlighet på egen grunn, for å bevare det flotte kulturlandskapet vi har i Råde og Ørmen.

Husk at vi sammen skal bygge samfunnet. Vi ønsker et godt samarbeid med alle partier, både i Råde og Fredrikstad. Og om to år skal vi gå til stemmeurnene igjen, og vi vil sette stor pris på om dere lyttet mer til oss innbyggere enn til BaneNor. Vi føler at BaneNor presser dere politikere til å følge BaneNors alternativ ved å si følgende: Velger ikke dere vårt alternativ blir utbyggingen utsatt med minst to år. Vår oppfordring til dere er: Vis at dere har en sterk ryggrad. Hjelp bygdas befolkning, denne gangen trenger vi dere.

Med alle de underskrifter vi har mottatt, er det ingen skam å hjelpe oss, kanskje det til og med er klokt. Glenn Melby sier at bygdas politikere ikke tar lett på denne saken, og det håper vi endelig ikke at de gjør. Men det virket motsatt på møtet i teknisk utvalg 8. desember 2016. Det ble nesten ikke redegjort for saken og det tok 15 minutter for utvalget å fastsette planområdet. H+Frp+V stemte for BaneNors alternativ. Sp ville ha utvidet område. Vi sender en stor takk til Sp! Dette er en av de største sakene Råde-politikerne har hatt etter andre verdenskrig. Behandlingstid på 15 minutter!? Det virket meget nedlatende på oss «tilskuere». Vi følte oss lite verdt da vi gikk ut av møterommet.

Du skriver at dere ikke kan lytte bare til dem som får jernbanen over tunet. Har dere i det hele tatt lyttet til noen andre enn BaneNor? Vi er en Velforening som har 39 husstander som medlemmer, de representerer ca. 130 personer. Ikke alle 39 husstandene får sporet over tunet heldigvis. Men ingen blir hørt allikevel.

Det ligger i sakens natur at Velforeningen har mange gode kort på hånden. Jordvern og kulturlandskap, dette vil vi kjempe for, og det beste av alt er allmennheten. Folk sier: De kan da ikke legge sporet der! Vi håper stadig at samfunnets ledelse skal ta til fornuft – og svare med at: Nei, det kan vi ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags