Råde Høyre: Vi kan ikke lytte bare til dem som får jernbanen over tunet

Råde stasjon skal flyttes, og det har vært viktig for Råde kommune å få avklart hvor den og det nye sporet skal legges. – Jernbanen gjennom Råde vil uansett måtte berøre noens hjem, gårdsbruk og eiendom – og det skal vi ikke ta lett på! skriver Glenn Melby.

Råde stasjon skal flyttes, og det har vært viktig for Råde kommune å få avklart hvor den og det nye sporet skal legges. – Jernbanen gjennom Råde vil uansett måtte berøre noens hjem, gårdsbruk og eiendom – og det skal vi ikke ta lett på! skriver Glenn Melby.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– For dere som blir direkte berørt, høres det kanskje arrogant ut – men Råde har ventet lenge nok på avklaringer om hvor jernbanen skal gå, skriver Glenn Melby, Høyre, i svar til Ørmen og Onsøyfjerdingens vel.

DEL

Leserbrev 

Harald Weel og Ingeborg Weel Johannessen i Ørmen og Onsøyfjerdingens vel etterlyser i Fredriksstad Blad 5. september tilbakemelding og bistand fra Rådes folkevalgte til å få gjennomslag for sine argumenter rundt utbyggingen av InterCity-jernbanen gjennom kommunen. De samme har tidligere bedt ordfører René Rafshol om å vise seg som en ordfører for kommunen – ikke for Bane NOR.

Det er synd at det oppleves som at de folkevalgte ikke tar ansvar. Men dette er en krevende sak å fronte. Det er nok ingen av de 27 kommunestyrerepresentantene i Råde som synes dette er noen enkel sak. Vi vet at dette møter motstand i bygda og engasjementet er høyt, samtidig er det ikke så mye et kommunestyre kan gjøre så lenge både konseptvalg og hovedretning allerede er bestemt av Stortinget.

Debatten om InterCity har altså mange fasetter, og vi kan ikke bare lytte til dem som får jernbanen over tunet.

Men vi kan heller ikke bare gjemme oss bak at dette er bestemt av Stortinget. InterCity-utbyggingen er et stort og viktig infrastrukturprosjekt, som vil ha konsekvenser for mange generasjoner fremover. For Rådes del har det vært avgjørende å få avklart trasévalg og stasjonsplassering, siden dette har direkte betydning for kommunedelplanen for Karlshus. Jernbanen gjennom Råde vil uansett måtte berøre noens hjem, gårdsbruk og eiendom – og det skal vi ikke ta lett på!

Weel og Weel Johannessen peker spesielt på jordvern, og har beregnet at jernbanesporet (inklusive sideveier og anlegg) vil legge beslag på 1.400 dekar dyrket jord. Med de forutsetningene Stortinget har satt, er det vanskelig å legge dobbeltsporet gjennom Råde uten at det går ut over dyrket mark. Jordvern er viktig for politikerne i Råde. Derfor ba et enstemmig kommunestyre 11. mai om at områdene som frigis når sporet legges om i Råde, gjøres om til landbruksformål. Vi vil selvsagt ikke få tilbake like mye som vi mister, men det er et positivt bidrag.

Råde er en jordbruksbygd, med til sammen 34.000 dekar dyrket mark Men vi har også 6.700 dekar dyrkbar jord i kommunen som i dag ikke er utnyttet. Dette er en viktig ressurs, som ligger uproduktivt og gror igjen. Hva med å ta dette i bruk? Her kan vi politikere bidra gjennom helhetlig arealplanlegging og bruksendringer, men det er grunneierne selv som må ta initiativ.

Debatten om InterCity har altså mange fasetter, og vi kan ikke bare lytte til dem som får jernbanen over tunet. Her er det flere hensyn som må balanseres opp mot hverandre. For dere som blir direkte berørt, høres det kanskje arrogant ut – men Råde har ventet lenge nok på avklaringer om hvor jernbanen skal gå. Nå er det på tide å komme i gang!  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags