Arbeids- og samfunnsliv i Østfold kan ikke akseptere flere utsettelser på Østfoldbanen, nå krever vi at Stortingets vedtak følges opp og forseres – ikke utsettes. 

Stortinget har bestem at InterCity med dobbeltspor mellom Oslo og Fredrikstad skal stå klart i 2024, samt være ferdig til Sarpsborg i 2026. Bane Nor mener nå plutselig at planene er urealistiske og at ny InterCity til Fredrikstad først kan åpnes i 2027. Men når man ser nærmere på Bane NORs argumenter om hvorfor et allerede forsinket prosjekt ønskes ytterlig forsinket, finner man mange alvorlige hull.

Bane NOR argumenterer med at det ikke er kapasitet nok til å bygge InterCity etter Stortingets tidsplan. Vi er enige med Stortinget og mener at hvis næringene som skal bygge jernbanen får nok forutsigbarhet vil de klare å skaffe nok kapasitet. Formelen er ganske enkel; forutsigbarhet skaper kapasitet. Derfor bør Bane NOR sjekke med bransjen selv før de konkluderer med at det ikke er nok kapasitet. Spør dem som faktisk skal bygge jernbanen!

Formelen er ganske enkel; forutsigbarhet skaper kapasitet.

 

Videre argumenterer Bane NOR med at de vil kunne spare store summer hvis InterCity blir ytterlige forsinket. Arbeids- og næringslivet er avhengig av forutsigbarhet og god infrastruktur for å skape verdier. Hele vårt velferdssamfunn er bygd på at vi har arbeidsplasser som skaper verdier. Forsinkelser og uforutsigbarhet hindrer vekst og verdiskapning i alle bransjer. Alle taper på at prosjekter man blir fortalt skal komme til et visst tidspunkt, skyves frem i tid. Også demokratiet. Derfor mener vi nå at Østfoldingene har ventet lenge nok og at Østfoldbanen nå bør forseres – ikke utsettes.

Bane NOR mener også at de trenger mere tid for å gi minst mulig ulempe for oss som skal ta toget under utbyggingen. Togpendlerne må kunne forvente at Bane NOR klarer å gi dem gode alternativer under utbyggingen og samtidig holde tidsrammen. La oss også minne om at tidsrammen ikke akkurat er stram, dobbeltspor har vi ventet på veldig lenge og nå bør handling følge vedtak.

For arbeids- og næringslivet er uforutsigbarheten veldig vanskelig å forholde seg til. Vi må kunne stole på de vedtakene som er fattet i Stortinget og at de skal gjennomføres med minst det tempoet som er bestemt. Argumentene til Bane NOR holder ikke mål, det er forsinkelse i prosjektering som er egentlig årsak til utsettelse. Og det er Bane NORs ansvar.

Sammen forventer vi nå at regjeringen og samferdselsministeren følger opp Stortingets vedtak og bygger ut Østfoldbanen som vedtatt.

Les også

Kronikk: Utviklingen av Fredrikstad og Sarpsborg lammes – nå må samferdselsministeren ta alvoret innover seg!