Gå til sidens hovedinnhold

Ny togtrasé svekker utviklingen av Karlshus og øker presset på Saltnes

Artikkelen er over 2 år gammel

Råde Høyres Glenn Håkon Melby ser flere negative trekk ved at ny Råde stasjon flyttes lenger fra Karlshus sentrum.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bane NOR har lagt ut et nytt forslag til planprogram for InterCity gjennom Råde til Fredrikstad. De tidligere planene ble i sommer lagt på is på grunn av vanskelige grunnforhold langs Skinnerflo, og vi rykker dermed nesten tilbake til start. Det er skissert tre alternative korridorer, fra Hafellsvingen lengst i øst til Arneberg/Husebakke på Tombsletta lengst vest. I alle tre alternativene vil den nye stasjonen ligge mye lengre fra Karlshus enn i dag og i tidligere foreslåtte alternativer.

Heller ikke denne gang unngår vi å gå over dyrket mark og gårdstun. I en landbruksbygd som Råde er nok dette ikke mulig å unngå. Det vil ikke være mulig å bygge dobbeltsporet jernbane, stasjonsanlegg, veier og infrastruktur uten at dette må legges på matjord. Likevel må vi bruke alle muligheter til å redusere jordtapet, for eksempel ved å kreve at det tidligere jernbanetraseer skal tilbakeføres til landbruksformål.

Med de nye planene endres premissene for fremtidig utvikling av Råde.

 

Det er viktig at vi nå får en klarhet i hvor fremtidens jernbane skal gå gjennom Råde.

 

Først og fremst får dette følger for den langsiktige planleggingen av Karlshus sentrum. All planlegging her har i flere år stått på pause i påvente av beslutning av jernbanetrasé. Med de nye planene, med en stasjon langt fra tettbebyggelsen, vil dette ikke lengre være en katalysator for utviklingen av Karlshus sentrum.

Uansett hvilket alternativ som velges, vil dette legge begrensninger for videre utvidelse av boligområdet på Strømnesåsen. Dette betyr at vi må revidere de langsiktige prioriteringene for boligutbygging i Råde, noe som sannsynligvis vil gi større press på Saltnes-området.

Plasseringen av den nye stasjonen vil sannsynligvis også gi økt «nærtrafikk», fordi det vil være for langt å gå/sykle fra Karlshus-området. Hvis flere velger bilen for å komme til stasjonen, bryter vi med nasjonale og regionale mål om reduksjon i biltrafikken. Det må i så fall etableres gode kollektivforbindelser til stasjonsområdet.

 

Les også

Har en plan klar for ny jernbanestasjon i Råde

 

Vi må også planlegge for økt trafikk av reisende fra Fredrikstad og Sarpsborg som velger å reise fra Råde stasjon. Dette betyr at vi sannsynligvis trenger større arealer for parkeringsplasser og en annen tilførsel fra riksvei 110 enn dagens vei fra Strømshaugbrua og Stasjonsveien. Her blir det viktig å ta høyde for en fremtidig hovedvei fra E6 mot Fredrikstad, utenom Karlshus sentrum (og uten fartshumper!). Dette må planlegges helhetlig, og vi må stille krav om at Bane NOR samordner seg med Statens vegvesen om dette.

Det er nokså åpenbart at alle tre korridorer vil medføre betydelige naturinngrep. Vi snakker om skjæringer, fyllinger og bruer i et landbruks- og kulturlandskap. Dette er kanskje ikke til å unngå, men vi må stille krav om avbøtende tiltak som reduserer miljøkonsekvensene mest mulig.

Det er viktig at vi nå får en klarhet i hvor fremtidens jernbane skal gå gjennom Råde. Det politiske miljøet i Råde har brukt mye tid de siste årene på å avklare hvordan jernbaneplanene påvirker kommunen. Flertallet i kommunestyret har i flere omganger pekt på behovet for å få landet endelig trasévalg slik at vi kan komme videre med helt nødvendig planlegging – her i bygda mellom byene.

Er vi endelig klare for avgang nå?

 

Les også

Grønli stasjon uten parkering betyr mye pendling med bil

 

 

Les også

Til Råde for å ta toget – det kan ikke være seriøst ment?

 

Kommentarer til denne saken