Klimaavtalen og svenskene tvinger frem ny jernbanepolitikk

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Svenskene planlegger så stor godstrafikk på ny bane mellom Göteborg og Oslo at Intercity-linjen ikke har stor nok kapasitet. Nå må Sverige og Norge samordne sine planer, skriver Johannes Thue.

DEL

Leserbrev

Å legge fremtidens jernbane mellom Göteborg og Oslo gjennom Bohuslän har tidligere blitt vurdert, men avvist. Ifølge Jernbanedirektoratet har dette blitt avvist fordi dagens bane ikke er dimensjonert for slik trafikk. Det betyr at den må bygges om.

Når en ny rapport som nå er fremlagt trekker dette frem, er det fordi næringslivet ser store fordeler med Bohuslän-alternativet. Det legges vekt på at reisetiden mellom Göteborg og Oslo reduseres fra fire til tre timer. Dette mener de vil øke behovet så mye at det blir behov for persontog begge veier fire ganger i timen, mens Jernbanedirektoratet har avsatt ett tog i timen.

Svenskene legger til grunn at 30 til 33 prosent av både person- og godstrafikk snart skal over på bane. Her er det spesielt nye krav og tanker omkring godstrafikken som snur opp ned på tidligere vurderinger. Det er her klimaavtalen og de forpliktelser som er lagt inn i denne som er utslagsgivende. Med rett linje gjennom Bohuslän angir rapporten at transporttiden på strekningen blir fire timer med jernbane mot sju timer på E6.

Jernbanedirektoratet bekrefter at fremtidens hovedtransport for gods på bane skal gå gjennom Østfold og det er avsatt kapasitet for 21 tog i hver retning i døgnet. Det vil si at 42 tog på 750 meters lengde og i en fart på 100 km/t, også gjennom byene, skal gå gjennom Østfold.

Med Bohuslän-alternativet mener svenskene at en raskere linje vil gi både mer passasjertransport og mer godstransport og at de økonomiske forhold som tidligere var lagt til grunn nå er endret. Dette skyldes klimaavtalen. Den tvinger frem et større transportvolum. Det gir bedre transportøkonomi og, til sammenligning, et langt bedre bidrag til bosetting og næringsliv som er sterkere langs kysten enn i innlandet.

Hva vil dette ha å si for jernbaneutbyggingen på norsk side? Her er forholdene uklare. Bane Nor har så langt sagt at godstransport ikke ligger inne i IC-prosjektet, men at dette er Jernbanedirektoratets ansvar. Når så Jernbanedirektoratet sier at det skal gå 42 godstog gjennom Østfold hvert døgn og svenskene mener at det blir mer, da er tiden inne til å samordne planene både mellom Bane Nor og Jernbaneverket og mellom norske og svenske jernbanemyndigheter. Dette kan ikke bli et bingospill. Og heller ikke en blindebukk-lek.

Som før nevnt har både Bane Nor og kommunestyrene i Fredrikstad og Sarpsborg hatt som forutsetning at IC er lik passasjertransport og at godstransport blir mer sporadisk og mer lokalpreget. Når det nå er klart at det skal passere et godstog på 750 meter fire ganger i timen, må politikerne ha fattet vedtak på sviktende grunnlag. Svikten ligger i at planene er foreldet og basert på at godstrafikken fortsatt skal gå på E6.

Hva sier så Jernbanedirektoratet om dette? De ser for seg at den IC-banen som det i dag legges opp til vil få kapasitetsproblemer. Om dette sier de: «Da kan vi eventuelt bygge en egen utenlandsforbindelse for høyhastighet som ikke skal betjene Østfold». Å bygge en egen utenlandsbane som kanskje skal gå gjennom Østfold, men ikke stoppe, virker så usannsynlig at det må virke som et press mot lokale politikere: Hvis dere motsetter dere en bane som ikke dekker fremtidens behov, da skal dere i hvert fall ikke få nyte godt av den alternative bane vi må bygge.

Men, ærlig talt, det må da gå an å samarbeide bedre om et så viktig samfunnsprosjekt som det er å bygge fremtidens jernbane for gods og passasjerer mot Europa.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags