Intercity gir ingen løsning for godstransport og fjerntog

– Alle har store forventninger til den gigantiske jernbanesatsingen gjennom Østfold. Det forventes klare planer eller tanker om regionens transportbehov. Både for person- og godstransport, både lokalt, regionalt og transitt, skriver Knut Jonassen.

– Alle har store forventninger til den gigantiske jernbanesatsingen gjennom Østfold. Det forventes klare planer eller tanker om regionens transportbehov. Både for person- og godstransport, både lokalt, regionalt og transitt, skriver Knut Jonassen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Knut Jonassen beklager at jernbanedebatten har stilnet: – Det fortvilte er at Bane Nor lenge har hevdet at fjerntog og godstransport til utlandet er et annet prosjekt. Intercity dekker ikke dette behovet, skriver han.

DEL

Leserbrev 

Debatten her i Fredrikstad-området ser ut til å ha stilnet noe vedrørende trasévalg for dobbeltsporet. I andre berørte byer som Tønsberg, Hamar og, ikke minst, i Moss er det fortsatt mye debatt i media.

Det kan se ut til at mange har akseptert et trasévalg som går gjennom Fredrikstad med stasjon på Grønli. Debatten ser nå ut til å dreie seg om antall hus som må rives, tunnelløsninger, grunnforhold, koordinering med veibygging og ukjente kostnadsoverslag.

I Moss er det stor debatt om kommunen har ført folket bak lyset, havnedrift, grunnforhold, hvilke motiver har egentlig Bane Nord; jernbaneutbygger eller eiendomsinvestor (ROM Eiendom) med mer.

Alt dette er viktige spørsmål, men det saken egentlig burde dreie seg om, er om det prosjektet som planlegges virkelig dekker Østfolds fremtidige behov. Stortinget har vedtatt at det skal bygges Intercity forbindelse mellom Østfold-byene og Oslo. Dette er Bane Nor sitt mandat, og selvfølgelig må man forstå at Bane Nor er pålagt å planlegge det som Stortinget har vedtatt.

Men samtidig så er ledende fylkespolitikere som Haabeth og Jacobsen ivrige i med å markedsføre Østfold som porten til Europa. Østfold trenger bedre infrastruktur for å betjene både økt person- og godstransport til Göteborg og videre sørover. Også NHO er med på dette og signaliserer næringslivets behov for bedre kommunikasjonslinjer. E6 er snart sprengt på grunn av økt godstrafikk. Mer gods på bane er mantraet. I den anledning har alle store forventninger til den gigantiske jernbanesatsingen gjennom Østfold.

Det er jo dette diskusjonen burde dreie seg om. På hvilken måte skal vi dekke både Intercity-behovet, godstransporten og fjerntogbehovet?

Det som gjør hele denne saken så fortvilet er at Bane Nor lenge har hevdet at planlagt jernbane gjennom Østfold kun vil dekke Intercity-behovet og intet annet. De sier at fjerntog og godstransport til utlandet er et annet prosjekt. Tenker de da på østre linje via Rakkestad eller er det flere alternativ? Og hvor ligger dette i tidsplanen?

Har ikke politikerne oppfattet dette? Det er jo dette diskusjonen burde dreie seg om. På hvilken måte skal vi dekke både Intercity-behovet, godstransporten og fjerntogbehovet? Og hva med økt lokaltrafikk på jernbane? Dette burde jo være mer og mer aktuelt når vi ser hvordan bussene sliter med fremkomlighet på et svært belastet veinett.

Hvorfor er ikke dette tema? I Moss er oppstart av de fysiske byggearbeider nært forestående. Mange av byens innbyggere har endelig våknet. Her er det mange baller i lufta: Moss kommune har inngått et samarbeid (mange sier tvilsomt) med ROM Eiendom om etablering av Sjøsiden, utbygging av Moss Havn, fergetrafikk og trafikkavvikling i byggetiden, plassering av jernbanestasjon, riving av hus, grunnforhold med mer.

Foreliggende planer tilsier at togene må ha en stor hastighetsbegrensning i fjelltunnelen. Dvs sterkt begrensende i forhold til høyhastighetstog. Det er vel ikke sikkert at alle tog skal stoppe i Moss, og for slike gjennomgangstog vil en hastighetsbegrensning bli en tidstyv. Er det ok for Nedre Glomma? En alternativ stasjonsplassering i Moss vil eliminere dette.

Vel, det er godt mulig at saken om trasévalg er kommet så langt at det ikke er mulig å endre på dette. Men jeg etterlyser sterkt politikernes syn på ovennevnte punkter. Transportsektoren står for 40 prosent av våre CO₂-utslipp. Dersom man virkelig mener noe med fromme ord om miljøsatsing, så forventes det klare planer eller tanker om regionens transportbehov. Både for person- og godstransport, både lokalt, regionalt og transitt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags