Det var veldig intersant å lese rådmannens tanker rundt forslaget til byens visjon. Jeg synes «den lille verdensbyen» er et flott forslag.

Det er også meget klokt å dele det opp i tre ulike satningsområder. Da blir det mer konkret og lettere å forholde seg til. - Å leve i Fredrikstad, - å skape Fredrikstad og - å møte fremtiden i Fredrikstad.

Videre skriver rådmannen at den lille verdensbyen ikke bare handler om sentrum og det urbane, men at man også må ta vare på nærområdet. For egen del vil jeg påstå at nabobyen også er en del av dette nærområdet. Allerede nå, og ihverfall innen overskuelig fremtid, vil Sarpsborg/Fredrikstad danne et felles sentrum for handel, arbeidsmarked, kultur og felles boligmarked. Vi opplever allerede nå at flere offentlige etater og næringsliv slår sammen avdelinger og oppretter felles virksomheter for Nedre Glomma-regionen.

Med slike fremtidsutsikter blir intern samferdsel helt avgjørende for å få et velfungerende samfunn.

Økt fleksibilitet og økt trafikk er en naturlig følge av dette. Spørsmålet man må stille seg: Skal fremtidig trafikkvekst tas på stål eller på asfalt? Alle verdensbyer har en skinnegående metro som tar lokaltrafikken. I vår region ligger metrotraseen klar. Ved å gjenopprette lokale stasjoner som Lisleby, Rolvsøy, Greåker, Yven, Sandesund med tilhørende krysningsspor vil man få en flott mulighet for skinnegående lokaltrafikk. Bygg en moderne og fancy metro, gjerne med egen sykkelvogn slik at sykkel lett kan tas med.

I den senere tid er det flere og flere som innser at sykehuset på Kalnes er feilplassert. Når man ser størrelsen på parkeringsarealet der oppe, så ser man problemet. Slik bør det ikke være i fremtiden. En metro kan lett legges med en loop til Kalnes, det burde ikke være noe stort problem.

Ta et eksempel: Folk som bor på Lisleby/Rolvsøy og jobber i Sarpsborg vil ikke ta seg inn til stasjon på Grønli for deretter å ta toget til Sarpsborg. Og dersom vedkommende jobber på Tunejordet, hvordan skal man komme seg dit? Med metro derimot kan man nesten komme fra dør til dør. Det samme motsatt vei, dersom folk fra Yven, Greåker osv vil besøke den lille verdensbyen av en eller annen grunn, vil de lett kunne ta seg inn til Grønli stasjon med metroen.

Det vil styrke sentrum som handelssted og sentrum vil bli et sted hvor folk lett kan møtes. Både sent og tidlig. Grønli vil kunne bli et enda sterkere knutepunkt med en slik løsning. Bedre tilgjenglighet for omegnen. Begge disse eksemplene vil avlaste veitrafikken og gi større fremkommelighet for buss, lokal godstransport og annen næringstrafikk.

Den planlagte Intercity-løsningen vil ikke fungere mht lokaltrafikken. Intercity-løsningen vil kun ha stopp i byene (kanskje ikke Råde engang). Jeg ser helt klart at de som bor i gangavstand fra Grønli har en fordel med Intercity-stasjon midt i byen dersom de skal til Oslo. Men hva med dem som bor litt på utsiden, for eksempel på Østsiden? De må ta seg inn til sentrum, Grønli, for å komme på Oslo-toget. Dette genererer økt rushtrafikk i sentrum. Dersom Intercity-stasjonen hadde ligget på Rolvsøy, kunne de bare tatt seg over ny Glomma-bru og gått rett på Oslo toget fra Rolvsøy stasjon. Sum reisetid Østsiden-Oslo S vil bli kortere.

Mange vil si at nå har toget gått og at det er nytteløst å fremme alternative løsninger. Men Bane Nor sliter med å planlegge Grønli stasjon (FB 13.11.17) og hele prosjektet er ikke fullt ut finansiert. Antatt ferdigstillelse 2026 er antydet. Dessuten; utsettelse er som regel ensbetydende med kostnadsøkning. Med utsettelse bør det være rom for å tenke alternativt.

Dette er min visjon: La Fredrikstad bli en by som tar samferdsel på alvor og våger å tenke nytt og fremtidsrettet. Eller: Gjenbruksbyen Fredrikstad. – Vi har gjenbrukt gamle FMV-bygninger til fotballstadion, - Vi har etablert mye gjenbruksindustri på Øra, - Nå skal vi gjenbruke gammel skinnegang til moderne metro. Dette kan virkelig sette Fredrikstad på kartet.

La oss ikke bygge et nytt dobbeltspor i en trasé som var riktig for 150 år siden. Verden har gått et skritt videre. Fremtiden ligger i å transportere reisende på stål og ikke på asfalt. Dette gjelder også for lokaltrafikk.