Dobbeltsporet – porten til Europa kan bli flaskehals

Det kan være verdt å minne regjeringen om at Halden fremdeles ligger i Norge, og at det er vårt ansvar å bygge jernbanen frem til riksgrensen, skriver Arve Sigmundstad.

Det kan være verdt å minne regjeringen om at Halden fremdeles ligger i Norge, og at det er vårt ansvar å bygge jernbanen frem til riksgrensen, skriver Arve Sigmundstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Med regjeringens forslag til NTP står Halden igjen som en flaskehals, mener Arve Sigmundstad, Halden-politiker og stortingskandidat for Ap i Østfold.

DEL

Leserbrev

Halden er porten til Europa, men vi kan like gjerne være flaskehalsen. Like effektivt som vi har forsvart landet og stoppet svenskenes inntog i en annen tidsalder, vil en manglende jernbanesatsing til Halden og riksgrensen sette en effektiv stopper for planene om å løfte gods fra vei til bane.

I gjeldene NTP fra 2013 står det;

 «(…) videre planlegging av InterCity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030»

Gjennom regjeringens forslag til NTP er dette utsatt til 2034. Det er nesten så man må klype seg i armen. For fire år siden var de lokale representantene fra Høyre, Frp og KrF i harnisk da Stoltenberg-regjeringen foreslo InterCity til Halden i 2030.

Det gikk sport i å overby hverandre, og sentrale stortingspolitikere fra Høyre, Frp, Venstre og KrF kunne love at de ville sikre InterCIty til Halden i 2025. Nå sitter de samme stortingspolitikerne helt musestille, det samme gjør deres lokale partikamerater.

Satsingen på InterCity frem til Sarpsborg videreføres, det er bra. InterCity til Sarpsborg i 2026 er bra, ikke bare for Østfold – men for landet. Men regjeringen svarer ikke på de helt sentrale utfordringene om hvordan vi skal gå videre fra Sarpsborg, mot Halden, riksgrensen, Gøteborg og København.

Når, og hvordan skal jernbanen forsere Glomma og Sarpefossen? Hvordan skal man løse utfordringene med Tistedalsbakken – som blir regnet som Skandinavias mest krevende trasé for godstrafikk.  

Ingenting av dette berøres i NTP, og dermed har man heller ikke en fremtidsrettet satsing som kan bidra til en moderne jernbane og en fremtidsrettet trasé til Europa.

E6 gjennom Østfold er i ferd med å fylles opp, og vi som bor på grensa ser de lange køene av trailere som venter ved tollstasjonen. Skal vi lykkes med å nå målene i Parisavtalen, må mer gods bort fra vei – og over på jernbane. Da må vi koble jernbanen vår sammen med Europa, men med regjeringens forslag til NTP står Halden igjen som en flaskehals.

Det kan være verdt å minne regjeringen om at Halden fremdeles ligger i Norge, og at det er vårt ansvar å bygge jernbanen frem til riksgrensen.

Stortinget har tiden frem til sommeren på å forbedre forslaget fra regjeringen, jeg forventer i det minste at Østfold sine representanter på Stortinget ser verdien av en fremtidsrettet jernbane – vi må klare å koble oss på Europa innen 2030. Da må Halden inn igjen på kartet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags