Gå til sidens hovedinnhold

Bane Nors uvilje mot tunnel og vår unnfallende ordfører

Artikkelen er over 4 år gammel

Henning Aall, MDG, er kritisk til at Bane Nor vil droppe tunnel forbi Ambjørnrød, og enda mer til ordfører Nygård for at han godtar Bane Nors avslag. – Hvorfor bare jumpe på dette «raseringsalternativet», spør han.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er viktig og derfor gledelig at vi kommer til å få en modernisert InterCity-bane med dobbeltspor og ny stasjon her i byen. Nærheten til hovedstaden og sentrale deler av landet styrkes, og dette er viktig for Fredrikstads utvikling.

Det kan nok sies mye om hvor fremtidsrettet dette prosjektet egentlig er, men nå kommer det uansett, så nå må all fokus rettes inn mot at vi får de inn- og utfartsårer for dobbeltsporet som er best for byen. Vi må se på dette prosjektet i et hundreårsperspektiv, og må derfor få gjennomført løsninger som virkelig gir det best tenkelige for byens innbyggere, både på kort og lang sikt.

Velges de nest beste og billigste løsningene, vil det medføre så store negative konsekvenser for deler av byens sentrum og ikke minst for flere gårder, dyrket mark og mange boligområder, at jeg tror det overgår de flestes fantasi. Inngrepenes omfang blir dramatisk!

Derfor er det kun tunnelløsningene, både øst- og vestover, som er best for byen vår! Politikerne i samtlige partier så i høst dette, og det var derfor et enstemmig bystyre som ba Bane Nor utdype det såkalte 4A-alternativet (tunnelløsningen ved Seut/Ambjørnrød-området). Bane Nors svar forelå før jul og var ikke bare en skuffende, men også opprørende lesning. Skuffende fordi de bare utdypet hvor vanskelig og komplisert alle ting knyttet til tunnel alternativet var. Utredningen manglet fullstendig en løsningsorientert vinkling.

Opprørende fordi en grundigere gjennomgang av utredningen avdekket at den ikke var annet enn en gjenfortelling av alle antagelsene det første overflatiske studiet var bygget på. Det vil føre for langt her å utdype de tekniske og økonomiske svakheter Bane Nors svar inneholder, men jeg vil kort og godt hevde at de ikke har gjort leksen sin, slik bystyret ba om.

At Bane Nor vil bygge det for dem billigste og enkleste prosjektet, og derfor ikke ønsker å utdype andre alternativer særlig grundig, kan man jo for så vidt til en viss grad forstå. Men at byens ordfører, bare fordi Bane Nor vifter med sitt ris bak speilet, helt enkelt legger seg flat for det som serveres, vitner om intet mindre enn en utilbørlig unnfallenhet i en sak som vil få store konsekvenser for byen i minst hundre år fremover.

Hvis han virkelig mener noe med å få gjennomført den for byen beste løsning med det kommende dobbeltsporet, og hvis han virkelig mente noe med å be om å få dette utredet grundigere, ville han ikke gitt seg så lett ovenfor Bane Nors svakt underbygde argumentering. Bane Nors ris bak speilet er at hvis vi her i Fredrikstad forlanger å få den beste løsningen for oss og våre kommende generasjoner grundigere utredet – ja da – da vil vi automatisk påføre oss selv minst to års forsinkelser i fremdriften av prosjektet, noe som igjen kan føre til at det etter sigende skjøre finansieringskorthuset for hele InterCity-prosjektet gjennom Østfold kollapser og alt vil bli skutt langt ut i uvisshet!

Men dette riset, eller rettere sagt denne trusselen Bane Nor til stadighet kjører frem, bør jo alle forstå ikke har noen forankring i virkeligheten. Spesielt blir dette tydelig nå hvor Bane Nor selv varsler at de trenger to år ekstra med å planlegge stasjonen på Grønli fordi det er så teknisk komplisert!

Greit det, Bane Nor, hvis dere selv må ha to år ekstra. Men da må vel også vi i all beskjedenhet få bruke den samme tidsluken (om nødvendig) til å få en grundigere utredning både teknisk og økonomisk av de tunnelløsningene et samlet politisk miljø ​vet ​vil bli de beste for byen vår?

Eller er det slik, herr ordfører, at det egentlig ikke er lokaldemokratiet som bestemmer over byen, men at et statlig byråkratisk apparat kan «valse» gjennom byen etter eget forgodtbefinnende?

Det er all grunn til å trekke i tvil omfang og kvalitet på det tilleggsarbeidet Bane Nor har gjort som svar på bystyrets oppfordring. Så hvorfor, herr ordfører, hvorfor jumpe på Bane Nors «raseringsalternativ» straks dette ble lagt frem?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.