Ingen trussel fra Bane NOR, vi vil finne beste løsning for togparkering

– Hvis vi ikke har flere plasser for å parkere togene, får vi ikke satt flere tog i trafikk, skriver prosjektleder Elisabeth Nordli, og forklarer at området i Dikeveien er et av de mest aktuelle slik parkering.

– Hvis vi ikke har flere plasser for å parkere togene, får vi ikke satt flere tog i trafikk, skriver prosjektleder Elisabeth Nordli, og forklarer at området i Dikeveien er et av de mest aktuelle slik parkering. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bane NOR presiserer at deres brev om arealer for mulig togparkering i Dikeveien ikke var ment som noen form for trussel, slik politikere i planutvalget opplevde det.

DEL

Leserbrev

Fredriksstad Blad skriver 30. august om planutvalgets behandling av nytt næringsbygg i Dikeveien. I forkant av behandlingen har Bane NOR vært i dialog med kommunen og kommet med uttalelser og innspill til saken. Det siste var et brev med en del presiseringer. At noen oppfatter brevet som en «trussel» synes vi er leit og ønsker å kommentere dette.

Bane NOR har ansvar for planlegging og utbygging av det nasjonale jernbanenettet. Gjennom midler over statsbudsjettet forvalter vi samfunnets verdier. Vi har en informasjonsplikt overfor samfunnet, og spesielt politikere som tar beslutninger. Dette er bakgrunnen for at Bane NOR denne uken sendte et brev til Fredrikstad kommune med en del presiseringer om hva som kan være konsekvensene av bygging av et nytt næringsbygg på Valle.

Søket etter arealer for ny togparkering er svært krevende og vurderingene så langt viser at området i Dikeveien er ett av de mest aktuelle.

Planene for utvikling av tomten i Dikeveien til næringsbygg har kommet mye lenger enn planene for togparkering og dobbeltspor. I tillegg så er både næringsutvikling og jernbanesatsing viktige samfunnsinteresser. Vi skjønner godt at denne saken kan være krevende for kommunen.

I brevet påpekte vi at arealet i Dikeveien er av nasjonal interesse, spesielt når det gjelder behov for arealer til togparkering (hensetting). Hvis vi ikke har flere plasser for å parkere togene, får vi ikke satt flere tog i trafikk. Søket etter arealer for ny togparkering er svært krevende og vurderingene så langt viser at området i Dikeveien er ett av de mest aktuelle.

I oktober skal vi legge planprogrammet, som beskriver hvilke alternativer vi ønsker å utrede videre, på høring. På nyåret starter vi arbeidet med å kartlegge alle konsekvenser for miljø og samfunn i detalj. Hensikten er å gi Bane NOR og kommunene mest mulig kunnskap om alternativene før Bane NOR skal anbefale og politikerne beslutte hvor det nye anlegget skal plasseres.

Vi skal legge opp til tett samarbeid, informasjonsmøter og medvirkning i planleggingen. Målet er at vi raskest mulig får bygd både dobbeltspor og togparkering, slik at vi kan gi de reisende et nytt, raskere og bedre togtilbud.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags