Det høres litt vel gammeldags ut å ha fokus på nødvendigheten av digitalisering i bedriftene (ref. Næringslivskonferansen i Fredrikstad nylig). Det høres ut som et tradisjonelt spørsmål om effektivisering. Det høres ut som et litt traust, nesten ufarlig spørsmål om effektivisering for å bevare eller øke konkurransekraften, der man har rimelig god tid til å innrette seg.

Men hva er det egentlig man må forberede seg på? Hva er det samfunnet, landet og verden står overfor? Det er en datateknologi som opparbeider seg, delvis på egen hånd og over forholdsvis kort tid, en intelligens som overgår menneskelig hjernekraft mange, mange ganger.

Jo flere data som mates inn i systemet, desto flere avanserte egenskaper utvikler den på egen hånd.

Er man klare på forandringene som kommer mht. at den nye kunstige intelligensen lærer opp seg selv (deep learning er stikkordet) til å overta kanskje opptil 70 til 95 prosent av arbeidsoppgavene som utføres av bedriftens medarbeidere i dag? Og denne innlæringen skjer altså forholdsvis raskt.

Denne kunstige intelligensen kan ligge og kose seg med arbeidsoppgavene oppe i en eller annen sky, arbeide dag og natt, og den tar aldri pappaperm. Eller den kan legges inn direkte i hardwaren – i datamaskinene. Den vil kunne multitaske og overvåke innkjøpene, produksjonen, salget og markedene med både makroøyne og mikroøyne, og innrette bedriftens kortsiktige og langsiktige strategier og handlinger deretter, mye raskere og sikrere enn et korps av mellomledere, toppsjefer og styremedlemmer kan gjøre.

Det kan bli ganske glissent på julebordene fremover!

Hva da med alle visjonene i bedrifter og konserner om sosialt ansvarlighet; vi skal ta vare på de ansatte, vi skal skape flere arbeidsplasser, bidra til en bærekraftig utvikling, gi noe tilbake til samfunnet, etc., etc.? Det kan bli ganske glissent på julebordene fremover!

Og: Er dere på NAV klare for å ta imot en stor, ny sunami av arbeidsledige? Har dere sørget for å bestille nok roboter som kan ta imot og trøste alle de arbeidssøkende, hjelpe dem til å konkurrere og bli bedre enn – robotene?

Har politikerne forberedt seg på moderniseringen som den nye digitale verden byr på?

Hva sier du, moderniseringsminister? Og hva sier du, Erna? Jonas? Hva gjør vi med all den ledige arbeidskraften som etter hvert må komme? Og hva med den ferdig utdannede ungdommen som skal ut i arbeidslivet?

Les også

Moderne tjenester virker ekskluderende. Hvordan forsvarer du det, Sanner?

 

Hva med utdanningen og skolene, universitetene – hva skal fagene bestå av? Hva med for eksempel virkemiddelregimet til Innovasjon Norge, der reglene er at innovatører må vise til at innovasjonene de kommer med skaper et visst antall nye arbeidsplasser i egen bedrift, for at man skal kunne få støttemidler? Hva da med nyskaping basert på super-effektiv, kunstig intelligens, som faktisk i mange tilfeller vil masseutslette arbeidsplasser på mange områder, men som samtidig vil skape store eksportinntekter til bedriftene og landet?

For nå er spørsmålet ikke lenger om man kan konkurrere med billig, kinesisk arbeidskraft. Nå er spørsmålet hvem som har de mest effektive robotene og de mest avanserte selvtenkende, selvutviklende, mest intelligente hardware-/programvaresystemene i produksjonssystemene og i administrasjons- og styringssystemene. Plutselig blir hele det tradisjonelle kostnads- og konkurransebildet Østen mot Vesten en saga blott!

Det politiske fokuset her til lands på arbeidsplasser som forsvinner på grunn av at oljen tar slutt, det fokuset må nå opphøre. Nå må all politisk, samfunnsøkonomisk og sosialmedisinsk ekspertise fokuseres mot paradigmeskiftet som kunstig intelligens representerer. De samfunnsmessige utfordringene og løsningene må presenteres snarest!

For den kunstige intelligensen kommer nå for fullt. Den venter verken på at folk, politikere og næringslivssjefer som samles rundt omkring på de tradisjonelle næringslivskonferansene får summet seg! Er vi klare for DET VIRKELIG STORE SKIFTET?

Les også

Ja til roboter, men ikke på bekostning av velferd, trygghet og trivsel