Jeg har selv ikke deltatt i demonstrasjoner siden FNL-dagene under krigen i Vietnam! Det er 50 år siden snart! I år tenker jeg faktisk (til tross for min inngrodde uvilje mot å gå i ledd) å stille i 1. maidemonstrasjonen i Fredrikstad under parolen «en mer human flyktningepolitikk»!

Dette uten at jeg bekjenner meg til verken det ene eller det andre partiet! Nå bør alle som er uenig i den sittende regjerings politikk vise dette konkret og massivt! Passivitet oppfattes dessverre lett som en støtte til status quo.