Gå til sidens hovedinnhold

Betydelig gjennomslag for Frp i asylpolitikken

Artikkelen er over 5 år gammel

Asyl- og integreringsforliket markerer begynnelsen på slutten for en naiv innvandringspolitikk, skriver Ulf Leirstein.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremskrittspartiet fikk i asylforhandlingene gjennomslag for 13 av 15 innstramningspunkter. Resultatet av Frps gjennomslag viser seg nå tydelig på asylstatistikken. I forrige uke kom det 95 prosent færre asylsøkere enn i uke 46. Nedgangen er langt lavere enn sesongvariasjonene skulle tilsi.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kunne nylig meddele at samtlige 5500 asylsøkere som har kommet over Storskog nå skal sendes tilbake til Russland. Vi kan med andre ord snart komme i en situasjon der det går flere asylsøkere ut av Norge, enn det antallet som kommer inn. Det er viktig for bærekraften i velferdssamfunnet at Fremskrittspartiet har ansvaret for norsk asylpolitikk.

Fremskrittspartiet har i asyl- og integreringsforliket samlet et bredt flertall rundt prinsippet om at det er en sammenheng mellom antall innvandrere Norge tar imot, og hvor stor sjanse vi har til å lykkes med integreringen. Skoler uten etnisk norske elever, slik vi dessverre ser i Oslo, gjør integreringen meget vanskelig. Tilsvarende er det dersom Norge tar imot for mange asylsøkere samtidig. En for rask innvandring legger til rette for parallellsamfunn, utenforskap og at innvandrere ikke tar til seg norske normer og verdier.

En god integreringspolitikk er umulig uten en streng innvandringspolitikk.

Skrekkeksempelet er de tragiske overgrepene vi har sette i Tyskland, Sverige og Finland, der store grupper av innvandrermenn med et middelaldersk kvinnesyn organiserer seg og gjennomfører grove overgrep mot tilfeldige kvinner.

Det er nettopp av denne grunn asylavtalen og integreringsavtalen er to sider av samme dokument. En god integreringspolitikk er umulig uten en streng innvandringspolitikk. Denne høsten har stadig flere fått øynene opp for Frps løsninger i flyktning- og integrasjonspolitikken.

Sist uke var UDI-direktøren ute og påpekte det undertegnede sa senest våren 2015: En grunnleggende reform av asylinstituttet er helt nødvendig. Fremskrittspartiet er derfor meget tilfreds med at regjeringen nå har fått et klart mandat til å foreta en fullstendig gjennomgang av internasjonale konvensjoner på asylområdet, og arbeide for å presse EU til en helt nødvendig asylreform.

2015 var med andre ord året Fremskrittspartiet for alvor fikk gjennomslag i asylpolitikken. Selv om det langsiktige målet til Frp er en fullstendig reform av asylsystemet i overensstemmelse med asylavtalens punkt 18, har vi også fått på plass en rekke viktige innstramninger innenfor dagens system.

Vedtak om mer bruk av midlertidig opphold, automatisk retur dersom det blir fred i hjemlandet i løpet av de første fem årene, innstramninger i familiegjenforening for asylsøkere og digitale matkuponger istedenfor penger i asylmottak, er bare noen av tiltakene som var med på å bidra til at Norge fikk kontroll på en helt uhåndterlig asylstrøm. For å unngå at vi havner i en ny asylkrise, er det viktig at partiene bak asyl- og integreringsforliket nå følger opp forslagene statsråd Sylvi Listhaug nå har sendt over til Stortinget.

Andre Frp-punkter de andre partiene har sluttet seg til i asyl- og integreringsforliket er overslagsbevilgning for retur av kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag, å se returpolitikken i sammenheng med bistandspolitikken og botidskrav for kontantstøtte og andre ytelser. Ved å slutte seg til 13 av 15 Frp-forslag i asylforliket har et bredt flertall på Stortinget bidratt til å ta det første skrittet bort fra en naiv og uansvarlig innvandrings- og integreringspolitikk.

For Fremskrittspartiet handler integrering om arbeid, språk og klare krav om tilpasning til norske verdier. Forbud mot utenlandsk finansiering av norske trossamfunn og bygging av moskeer fra Saudi-Arabia og andre land som ikke praktiserer trosfrihet har vært en viktig Frp-seier.

Ekstreme islamiststater skal ikke ha mulighet til å spre propagandaen sin i Norge. Mange flyktninger flyktet nettopp fra denne typen politisk islam, og de skal ikke behøve å gjenoppleve de samme fundamentalistiske kreftene her i Norge. Et annet punkt i integreringsavtalen omhandler religiøse ledere som svekker integreringen.

Religiøse ledere som sprer hat mot vesten, promoterer undertrykking av kvinner eller ikke respekterer verdiene det norske samfunnet er bygget på skal ikke lenger få oppholdstillatelse for å manipulere norsk innvandrerungdom.

Vi kan ikke lenger snu ryggen til fundamentalisme og politisk religionsutøvelse, vi skal ikke lenger tolerere intoleranse i kulturrelativismens navn. Regjeringen får også et prinsipielt viktig mandat til å slå ned på opplæringsinstitusjoner som bidrar til segregering eller radikalisering. Det er et viktig prinsippvedtak å slå fast at vi ikke skal godta skoler som motarbeider integreringen.

Asylinstituttet er tuftet på trygghet i den tiden du er forfulgt, og jeg er derfor glad for at utgangspunktet nå skal være midlertidig opphold. Blir det trygt i hjemlandet, skal du reise hjem igjen, slik at Norge kan bruke ressursene på andre flyktninger i akutt fare, enten det er i nærområdene eller i Norge.

For de flyktningene som på tross av dette utgangspunktet får permanent opphold, er jeg glad for at vi nå stiller klare krav til arbeidsdeltakelse, språk og norske verdier. Det norske velferdssamfunnet er avhengig av at alle bidrar, og ingen skal bæres inn i Norge på gullstol.

Asyl- og integreringsforliket markerer begynnelsen på slutten for en naiv innvandringspolitikk, og Fremskrittspartiet vil fortsette å kjempe for ytterligere gjennomslag helt til asyl- og flyktningepolitikken er bærekraftig og forsvarlig.

Kommentarer til denne saken