Fredrikstad trenger en byarkitekt

Mye å ta i for en byarkitekt: Cicignon park (oppe til venstre), Trosvikstranda (oppe til høyre), Jotne (nede til venstre), Værste (midten nede) og Grønli stasjon (nede til høyre) er fem virkelig store prosjekter i Fredrikstad de kommende årene.

Mye å ta i for en byarkitekt: Cicignon park (oppe til venstre), Trosvikstranda (oppe til høyre), Jotne (nede til venstre), Værste (midten nede) og Grønli stasjon (nede til høyre) er fem virkelig store prosjekter i Fredrikstad de kommende årene.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Trond Svandal, Venstre: – En dedikert byarkitekt kan løfte fokuset på arkitektur, landskapsutforming og estetikk.

DEL

Leserbrev

Fortetting og byutvikling er hete temaer i den lokale debatten for tiden. Vi får presentert det ene byggeprosjektet etter det andre, og investerings- og byggeiveren er stor. Det er jo bra. Samtidig stiller det oss som fellesskap overfor flere utfordringer. Noe av det mest utfordrende er å sikre en god og bærekraftig utforming av «den nye» byen, i en tid hvor presset for å bygge er stort. Det er reell grunn til bekymring at vi ender opp med å tillate bygninger som ikke tilfører god kvalitet.

Behov for god lønnsomhet i prosjekter gir seg ofte utslag i maksimal utnyttelse av volum og byggehøyder. Det kan gå på bekostning av god og bærekraftig arkitektur, men det behøver absolutt ikke å gjøre det. Utformingen av både bygg og bylandskap må skje i godt og gjensidig samspill mellom utbyggere, bygningsmyndigheter og innbyggere. Tar vi for mange dårlige beslutninger, kan vi ende opp med en dårlig fungerende by. Vi trenger mer kunnskap og debatt om arkitektur.

Siden byen tilhører oss alle, mener vi bestemt av vi som innbyggere kan og må stille krav til hvordan byen skal utformes.

Venstre vil helt konkret forslå at Fredrikstad får sin egen byarkitekt. Dette er en rolle som fungerer med stort hell i mange andre byer, eksempelvis i Bergen, Trondheim eller Askim. Mye myndighet ligger i dag i planavdelingen og byggesaksavdelingen i kommunen, men en dedikert byarkitekt kan løfte fokuset på arkitektur, landskapsutforming og estetikk. Byarkitekten skal først og fremst være en viktig rådgiver, men må ha et overordnet ansvar for å se helheten i byutviklingen. Samtidig kan vedkommende tilføre sårt trengte ressurser til avdelingene. Vi har sett hvor viktig byantikvaren har vært for å løfte kunnskapen og fokus på kulturminnene i Fredrikstad. Det har vært svært viktig. Byarkitekten vil kunne gjøre det samme for arkitekturforståelsen og debatten.

Velfungerende byer kjennetegnes ved gode byrom. Den kan være på grunn av vakre og vennlige fasader, spennende arkitektur, handel eller lek, eller oftest en kombinasjon. Det viktige er at det er steder som mennesker trives med å oppholde seg i. Trafikkerte gater, monotone fasader, som skaper vind, mørke eller kulde, støter mennesker fra seg. Siden byen tilhører oss alle, mener vi bestemt av vi som innbyggere kan og må stille krav til hvordan byen skal utformes. Selvsagt må det være lønnsomhet i byggeprosjekter, men gjøres det rett, blir det også gode resultater. En byarkitekt kan gi et viktig perspektiv, fra fellesskapets synsvinkel, på byutviklingen og utformingen av byen.

Vi innbyggere i Fredrikstad, enten vi er folkevalgte eller ikke, er i aller høyeste grad berettiget til å mene mye om hvordan bygg og bydeler skal bli seende ut. Men vi trenger kunnskap og noen som formidler interesse, debatt og innsikt. Det mener vi i Venstre at en byarkitekt kan gjøre på en svært god måte.

Trond Svandal

Ordførerkandidat Venstre

Trara

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags