Gjelder det varsling og anstrengt økonomi, har vi visstnok alle et ansvar. Når vi har 151 millioner i overskudd, mener Ap det skyldes god politikk

Kjerneoppgave: «Den gode, men fåtallige» hjemmesykepleien i Fredrikstad i arbeid. Lino Lubiana er klar på at dette er en kjerneoppgave som ikke kan prioriteres ned som følge av at kommunen velger å bygge Arena Fredrikstad.

Kjerneoppgave: «Den gode, men fåtallige» hjemmesykepleien i Fredrikstad i arbeid. Lino Lubiana er klar på at dette er en kjerneoppgave som ikke kan prioriteres ned som følge av at kommunen velger å bygge Arena Fredrikstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kjerneoppgavene først, moro etterpå! Det er mantraet til Lino Lubiana, KrF, når han setter kostnadene ved Arena Fredrikstad opp mot behov innen eldreomsorg, helse, skole og kultur.

DEL

Leserbrev

600 millioner og ansvar for Arena Fredrikstad. Hva med kjerneoppgaver i skole og helse, Fredrikstad Ap?

Fredrikstad kommune bør bruke de få pengene de har på kjernevirksomheter som helse og skole. Underholningseventyr bør utsettes! Regninger og plikter først, moro etterpå.

Kommunen har sprekk i oppvekstbudsjettet – barn som trenger vern og særlig oppfølging settes i klemma. Investering til skole utsettes, flerbrukshaller og breddeidrett lokalt, som Fredrikstad Idrettsråd anbefaler, kan vi se langt etter, og vi har skolebrakker som forfinet kalles «paviljonger».

Lovpålagte oppgaver blir forenklet og gode rektorer og virksomhetsledere sitter i krysspress mellom pårørende og foreldres smerte og små politikerstyrte rammer forvaltet av pressede kommunalsjefer. Lærerstillinger blir færre om ikke man fra regjeringens og KrFs side gir penger til tidlig innsats og man satser ikke på samhandling med foreldrestrukturer som FAU, KFU og NFU. Jeg er ikke imponert!

Kommunen skal bygge Østsiden ll og Onsøyheimen, men ikke drifte anleggene for det er det ikke penger til – «bare innfase så gradvis som mulig». Et signal om at her blir det minimum og sparebluss? Kommunen får i 2021 ikke bare en boom pleietrengende fordi etterkrigskullene er store, men fordi vi får flere demente, flere med alderspsykiatriske behov og vi trenger også sykehjemsavdeling for rusmisbrukere fordi ikke alle narkomane dør unge.

Vi trenger også en spesialenhet for folk med Huntingtons i et interkommunalt samarbeid med Sarpsborg. I 2021 trenger vi et solid, differensiert tjenestetilbud med spesialkompetanse.

Det er underlig å se hvordan den sosialdemokratiske siden mer og mer tyr til sentrumsløsninger.

Det er en god tanke at eldre skal få være hjemme så lenge de kan, men vi trenger å drifte disse sykehjemsplassene fordi vi får flere syke, så syke at verken flinke pårørende eller den gode, men fåtallige hjemmesykepleien rekker over. Det er fortsatt slik at kommunen ikke prioriterer kompetanseheving og heller ikke nok folk på jobb. Vi får slitne medarbeidere og sykefraværet er høyt og endres ubetydelig.

Gruppeledere har fått et skriv fra kommunen om at BPA, brukerstyrt personlig assistanse, legges ut på anbud til private. Det kan være et godt grep, men det er underlig å se hvordan den sosialdemokratiske siden mer og mer tyr til sentrumsløsninger.

Seriøst teaterliv blir ikke sett. Vi har en dyktig dramatiker som Thor Rummelhoff som får til det utrolige av nesten ingenting. Det gis ikke støtte til de scenene vi har, og bransjefolk har opprop og protesterer mot en stram sentral styring regionalt, men også lokalt. Borås i Sverige har 66.000 innbyggere og eget stadsteater med nær 20 ansatte. Noe å lære?

KrF mener at kulturlivet må få en dreining der det satses mer på teater og samfunnsrefleksjon til innovasjon og ikke bare konserter, revy og sport. Vi trenger en god dialog med underholdningsbransjen. All underholdning er ikke like bra. Vi trenger en god tenkning om livet, døden og kjærleiken og når teateret ikke har rammer, gjør i det minste menighet og kirke jobben sin.

Fredrikstad er Norges mest attraktive by og vi gleder oss samlet over pris og ros for attraktivitet. En takk til Næringsforeningen og også for godt politisk arbeid. Men Ap irriterer. Når vi snakker om varsling, anstrengt økonomi og sykefravær understrekes at alle partier har et ledelsesansvar. Når vi har 151,1 millioner i overskudd og vi er attraktive, så er det Ap som driver god politikk. Dette finner jeg en smule spesielt, særlig når vi vet at vi er mange som bruker av vår tid på rådhuset og deler våre gode tanker raust og uforbeholdent og at eksempelvis overskuddet i kommunen i høy grad skyldes høyere skatteinngang og færre flyktninger.

Kjerneoppgavene først, moro etterpå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags