Selg eiendommer for å få penger til Arena Fredrikstad

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Marita Wennevold Hollen foreslår å selge kommunale eiendommer for å unngå for stor gjeld på Arena Fredrikstad.

DEL

Leserbrev 

Det har kommet flere innspill rundt prosjektet Arena Fredrikstad. Ett av disse ser fordelen av å bygge arenaen ved den allerede eksisterende Stjernehallen. Jeg kan ikke følge deres konklusjon om at tidligere beregninger har vist at man her kan få til et fungerende anlegg med noe mindre luksus til betydelig lavere kostnader. Hvorfor?
 

Arena Fredrikstad bør være en fremtidsrettet multiarena som skal omslutte mange viktige behov. Ikke bare isflater til ishockey og kunstløp, men også håndballdekke, og ikke minst arenaer for større kongresser, arrangementer og konserter som er nedfelt i planene. Dette vil neppe kunne la seg realisere ved den eksisterende Stjernehallen.

Derfor må man vurdere dette i et både nøkternt, realistisk og langsiktig perspektiv.

Nettopp dette synes jeg forsvarer kostnadsrammen som er presentert og en lokalisering som ivaretar den totale nytten av anlegget, både sentralt og i nærheten av kollektivknutepunkter og hotellfasiliteter. Samtidig kan en samlokasjon med ny videregående skole gi kostnadseffektive utslag under utviklings- og byggefasen, foruten mulige øvrige brukssynergier.

I den oppsatte kostnadsmodellen har konsulentene i dette prosjektet denne gang beregnet et «worst-case-scenario» som har vært benyttet i større bygge- og anleggsprosjekter i andre deler av landet, som blant annet inneholder estimert høyere prisstigning, samt flere uforutsette forhold som kan oppstå underveis.

Dette vil etter all sannsynlighet redusere risikoen for overskridelser, slik vi dessverre har vært vitne til i tidligere prosjekter i Fredrikstad.

Arena Fredrikstad har en kostnadsramme på ca. 530 millioner kroner. Dette er et betydelig løft for en kommune som allerede er tynget av gjeld. Derfor må man vurdere dette i et både nøkternt, realistisk og langsiktig perspektiv.

Hva vil Arena Fredrikstad bety for byen og dens innbyggere? Hvilken effekt vil den ha for næringsutvikling, reiseliv og kultur?
Foruten å imøtekomme de nasjonale og internasjonale krav til sportslige arenaer, så vil kongresser og kulturelle arrangementer gi attraktivitet som vil tiltrekke oss interesser langt utenfor vår region. Dette er svært positivt for byen.

Vår unike beliggenhet med kort avstand til Oslo, nærheten til Sverige og kontinentet vil bety en arena som ivaretar både dagens og fremtidens behov. Arenaen vil derfor kunne være viktig for Fredrikstads utvikling som by, både sportslig, kulturelt og næringsmessig.

Skal vi derfor satse, eller skalere ned?
Økonomisk så ligger det i sakens natur at vi har mulighet for flere reduserte kostnader ved å kunne benytte offentlig-privat samarbeid (OPS), hvor deler av anleggets arealer selges til næringsvirksomheter som innbringer kapital.
Det ligger også fradrag av mva-avgift som reduserer kostnadene, samtidig som en samordning av videregående skole gir en viss reduksjon i riggings- og anleggsperioden.

En vesentlig reduksjon ligger likevel i avhendelse av kommunale eiendommer, for eksempel tomten til Stjernehallen. Man kan også vurdere om det er andre kommunale eiendommer som kan selges for å legges inn som kapital i prosjektet Arena Fredrikstad, og dermed få totalrammen vesentlig ned.

Dette synes jeg er fornuftig for å unngå for stort gjeldsopptak. Et kommunalt foretak (KF) som fortsatt kontrolleres av kommunen, bør opprettes for å drive eiendomsforvaltningen mer effektivt og gi et mer transparent bilde av kommunens eiendomsmasse.

Regnestykket kan bli mer spiselig med de reduksjoner som her kan synliggjøres. Da ender trolig ikke Arena Fredrikstad med en halv milliard, men til en vesentlig mer edruelig prisramme.
Arena Fredrikstad vil under disse nevnte forutsetningene kunne la seg realisere og bli en attraktiv sportslig, kulturell og ikke minst næringsmessig investering for vår regions fremtid uten å måtte låne seg til fant.

Marita Wennevold Hollen

Varerepresentant bystyret, medlem Teknisk utvalg, Høyre

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags