Måtte skrinlegge utbygging da politikerne snudde: Fredrikstad kommune er upålitelig og vinglete

Området merket med rød skal brukes til landbruk, fastslo bystyreflertallet i Fredrikstad. Lars J. H. Jacobsen raser fordi fordi planene om næringsutbygging overraskende må skrinlegges. Aarum Teglverk, avviklet i 1951, lå nede ved elven.

Området merket med rød skal brukes til landbruk, fastslo bystyreflertallet i Fredrikstad. Lars J. H. Jacobsen raser fordi fordi planene om næringsutbygging overraskende må skrinlegges. Aarum Teglverk, avviklet i 1951, lå nede ved elven. Foto:

Av

Lars J.H. Jacobsens erfaring med Fredrikstad kommune: – Kommunen får grunneiere og eiendomsutviklere til å investere i nye reguleringsplaner på bakgrunn av tydelig politiske signaler i en arealplan, for så å gjøre tverrvending i neste omgang.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg oppfatter Fredrikstad kommune som upålitelig og vinglete. Kommunen får grunneiere og eiendomsutviklere til å investere i nye reguleringsplaner på bakgrunn av tydelig politiske signaler i en arealplan, for så å gjøre tverrvending i neste omgang. Det er rett og slett useriøst og gir dårlige signaler til andre som ønsker å utvikle nye prosjekter, spesielt når det var kommunen som i sin tid ønsket å utvikle dette området.

Flertallspartiene i Fredrikstad kommune ønsker å si nei til næringsutbygging på Domberg, ref. artikkel i Fredriksstad Blad 11. desember 2019. De påstår at området er sårbart, lite egnet og er et viktig kulturlandskap. De sier ikke hva som er sårbart, hvordan det er lite egnet eller hvorfor en liten åkerlapp som ligger inntil E6 er et viktig kulturlandskap.

Ønsker politikerne å spre næringseiendommene og trafikken for med det å belaste miljø og små veier i mye større grad med alle farene det medfører?

Fredrikstad kommune er med sin geografiske plassering, en sentral kommune i forhold til hovedstaden og riksgrensen. Som andre kommuner skulle jeg tro at kommunen ønsker å ha en bærekraftig samfunnsutvikling som forutsetter en balansert og nøktern arealbruk og hensiktsmessig og ressursbesparende transporttilbud for personer, varer og tjenester.

Arealstrategien (i Fylkesplan for Østfold) har følgende hovedmål; Areal- og transportsystemene skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljøer, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

Med disse to avsnittene som bakteppe, og med en kommune som har økonomiske utfordringer, så har jeg problemer med å forstå hvorfor man ikke skal kunne utvikle de 90 målene på Domberg.

De 90 målene utgjør ca. én prosent av kommunens samlede dyrkede mark. Det vil gi økte inntekter, det er kort vei for av- og påkjøring til E6, noe som gjør at man slipper større trafikkbelastning på andre små lokale veier. Det skal bygges ny bru på riksvei 111 og E6 for å øke fremkommeligheten, og området er allerede belastet med trafikal støy. Er det ikke lurt å sentrere dette mest mulig? Eller ønsker politikerne å spre næringseiendommene og trafikken for med det å belaste miljø og små veier i mye større grad med alle farene det medfører?

Hvilke andre planer er det Fredrikstad kommune har for næringsutvikling som setter en stopper for en regulering av Domberg? Ligger de områdene også inntil E6? Uansett hvor man bygger næringseiendom så må man regne med protester fra lokalmiljøet, men for at Fredrikstad skal være en attraktiv kommune for mennesker og kapital, så må det være et velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og samhandling. Derfor vil det være dumt å stanse en regulering av Domberg, og når man som prikken over i-en kan spare et lokalmiljø ved kort av- og påkjøring til E6, så er det lite fordelaktig å tilbakeføre området til LNF da andre områder vil få en større belastning.

Alle områder kan ses på som sårbare, som lite egnet og som et kulturlandskap. Det var vel neppe det det ble tenkt på da området ble eksprioritert til ny E6 på 70-tallet. Da tenkte man utvikling. Er det ikke det som burde gjøres nå også?

KJH Eiendom AS er en profesjonell eiendomsutvikler som ønsker det beste for lokalmiljøet rundt området som blir utviklet, det var derfor vi valgte dem fremfor andre. Hvorfor kan ikke Fredrikstad kommune gå i dialog for å sikre inntekter, og for å få utviklet areal- og transportsystemene skal slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljøer, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags