Gå til sidens hovedinnhold

Grove feil fra Yngve Hågensen

Artikkelen er over 4 år gammel

Kåre Willoch svarer Yngve Hågensen:– På grunnlag av klart uriktige påstander retter han voldsomme angrep på undertegnede, og beskylder meg for «den reneste løgn.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Yngve Hågensen er meget aktiv i Arbeiderpartiets valgkamp. Blant hans mange bidrag er et leserbrev i Fredriksstad Blad 5 september. Der kommer han blant annet med påstander om utviklingen på 1980-tallet som er i  strid med all offentlig statistikk. På grunnlag av disse klart uriktige påstandene retter han voldsomme angrep på undertegnede, og beskylder meg for «den reneste løgn.»

Han skriver at «1980-tallet var jappeåret med nær 200 000 ledige og en rente på 16-17 prosent. … Statsministeren i Norge het Kåre Willoch og kom fra Høyre.» Men hans tall er ikke fra den tiden da jeg var statsminister, men fra senere år da Gro Harlem Brundtland  fra Arbeiderpartiet hadde dette ansvaret.

Undertegnede var statsminister  fra oktober 1981 til mai 1986. I 1981 – efter mange års Arbeiderpartistyre – var gjennomsnittlig rente for utlån fra bankene 13,2 prosent. Arbeiderpartistyret hadde også skapt en voldsom prisstigning, som gjorde det nødvendig å beholde høye renter inntil videre.  Det lyktes å redusere prisstigningen, men senkning av rentenivået måtte vente.

Derfor var rentenivået omtrent det samme da den borgerlige regjeringen ble kastet som da den overtok. Men etter at  Arbeiderpartiet hadde erobret regjeringsmakten  fikk man en dramatisk stigning i rentenivået. Gjennomsnittlige rentesatser på utlån til publikum nådde 17 prosent ved utløpet av  året 1987. Da hadde  Gro Harlem Brundtland vært statsminister i litt over halvannet år.

Antall arbeidsløse registrert ved arbeidskontorene var 51.419 i 1985, som var det siste hele året i vår regjeringstid. Antallet gikk  videre nedover før det lyktes for Arbeiderpartiet å erobre regjeringsansvaret i mai 1986. Men etter at den borgerlige regjeringen var kastet,  steg arbeidsløsheten til  82.929 i 1989, det vil si etter at Arbeiderpartiet hadde styrt nokså lenge. Så kom ulike regjeringsskifter, og deretter igjen en ny lang periode med regjering fra Arbeiderpartiet, og stigende arbeidsløshet. Den steg til 118.147 i 1993, da Arbeiderpartiet igjen hadde hatt regjeringsansvar i flere år, med Gro Harlem Brundtland som statsminister.

Med andre ord: De påstandene om rentenivå og arbeidsløshet som Yngve Hågensen tror gjelder perioden da  jeg var statsminister, rammer  i virkeligheten  Arbeiderpartiets regjeringstider. Jeg legger gjerne til at både rentenivå og  arbeidsløshet jo avhenger av begivenheter og politikk gjennom lang tid. Men efter mitt skjønn medvirket regjeringsskiftet i 1986 – da den borgerlige regjeringen  ble kastet under sitt arbeid for å hindre at sviktende oljeinntekter skulle føre til krise – til at man fikk en alvorlig krise senere –  i Arbeiderpartiets regjeringstid.

Kilder for dette innlegget er «Historisk statistikk 1994» fra Statistisk sentralbyrå, supplert med senere statistikk derfra. 

Kommentarer til denne saken