SV på arbeidsfolks side

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Kampen mot sosial dumping er kanskje den viktigste kampen i arbeidslivet fremover, skriver SVs førstekandidat.

DEL

Leserbrev

100.000 arbeidsfolk i LO har sagt ifra hva som er viktig for dem i fremtida, og LO har bedt partiene svare på hva de mener om disse sakene. Tendensen er klar, det er venstresida som er på arbeidsfolks side.

Regjeringa sin åpning for flere midlertidig ansettelser er et av spørsmålene arbeidsfolk i LO trekker frem. Midlertidig stillinger fører ikke til at flere kommer i fast arbeid, bare til flere midlertidige stillinger. Derfor har LO bedt om at den generelle adgangen til midlertidige ansettelser oppheves.
Venstre, KrF, Frp og Høyre vil ikke være med på det. For disse partiene er ikke fast tilknytning til arbeidslivet så viktig, hensynet til arbeidsgiver går foran hensynet til arbeidstager.

SV er tydelige på hva vi mener, vi vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven og fjerne arbeidsgivers muligheter til å ansette folk midlertidig, selv om arbeidets art ikke krever det.

LOs medlemmer vil også opprettholde søndag som fridag. Også dette er Venstre, Høyre og Frp imot. Behovet for en felles fridag hvor arbeidsfolk kan være sammen med familien sin og hente krefter før ei ny uke begynner, er ikke noe disse partiene tar hensyn til. For dem går hensynet til kapitalen foran hensynet til arbeidsfolk og deres familier.

SV ser ikke behovet for enda en handledag og vil kjempe for å beholde søndag som felles fridag.

Kampen mot sosial dumping er kanskje den viktigste kampen i arbeidslivet fremover. I stadig flere bransjer jobber folk for knapper og glansbilder, uten skikkelige arbeidsavtaler og tariff-festet lønn. Historisk har allmenngjøring av tariffavtaler motvirket sosial dumping.

Allmenngjøring av tariffavtaler betyr at også i bedrifter som ikke er omfattet av en tariffavtale, skal tariff følges. Altså, de ansatte skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår.

LOs medlemmer har bedt om at allmenngjøringsordninga må forsvares. Dette er Høyre, Venstre og Frp imot. 

SV mener allmenngjøring av tariffavtaler er en viktig sikkerhetsmekanisme for arbeidstagere som ikke er omfattet av tariffavtaler, og ønsker å senke terskelen for å kunne ta dette i bruk.

Valget til høsten handler om hva slags arbeidsliv vi skal ha i fremtida og LOs medlemsundersøkelse og partienes svar på denne er soleklar. Det er partiene på venstresida som er på arbeidsfolks side. Høyre, Frp og Venstre kryper for kapitalkreftene og er ikke opptatt av å sikre trygge lønns- og arbeidsvilkår for arbeidsfolk.

Husk det når du går til stemmeurna til høsten!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags