Vi sykepleiere vil og skal være med

Landets suksess både i oppbyggingen av velferdsstaten og et velregulert arbeidsliv skyldes nettopp det tette samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, skriver sykepleiernes leder i Østfold, Karen Brasetvik.

Landets suksess både i oppbyggingen av velferdsstaten og et velregulert arbeidsliv skyldes nettopp det tette samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, skriver sykepleiernes leder i Østfold, Karen Brasetvik.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Sykepleierforbundet protesterer mot forslaget om at arbeidsgiver skal kunne innføre turnuser som i dag krever avtale mellom partene, skriver Karen Brasetvik.

DEL

Leserbrev

I pasientens helsetjeneste skal ingen beslutninger om meg tas uten meg. Det har vært helseminister Bent Høies mantra siden regjeringen tiltrådte høsten 2013.

På Sykepleierforbundets landsmøte understreket også statsminister Erna Solberg at «hvis vi skal realisere målsettingen om pasientens helsetjeneste, må vi ikke bare snakke med pasientene, men også de som jobber der. Særlig sykepleiere er i en nøkkelposisjon.»

Retten til medbestemmelse er en grunnleggende verdi i Norge. I dag er det en selvfølge at man som pasient skal involveres og informeres underveis i behandling og sykepleie. Yngre generasjoner oppdras også med tidlig involvering og medbestemmelse. Mens det tidligere var foreldremøter og foreldresamtaler i grunnskolen, er det nå elevsamtaler. Klart ungene skal være med!

En slik oppdragelse skaper også forventninger til arbeidslivet om fortsatt involvering og rett til medbestemmelse på arbeidsplassen. Det påvirker omdømmet som har stor betydning for rekrutteringen. De tillitsvalgte er de ansattes representanter i møte med arbeidsgiver. De er skolerte og likeverdige parter.

«Den norske modellen» handler om samarbeidet mellom staten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i Norge. Landets suksess både i oppbyggingen av velferdsstaten og et velregulert arbeidsliv skyldes nettopp det tette samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. På landets lederutdanninger er dette obligatorisk pensum.

Når samarbeid mellom partene er en suksess – hva truer?

Arbeidsmiljøloven er en viktig vernelov for arbeidstakere. Den forplikter arbeidsgiver til å ha helsefremmende arbeidsplasser. Og den forplikter partene til å samarbeide.

Sykepleiere har ingen åtte til fire-jobb. Vi trengs på jobb i sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleie døgnet rundt – hele året. Forskning viser at turnusarbeid er helseskadelig. Og jo lengre vakter, desto større fare for at feil kan oppstå. Derfor må vi sørge for gode turnuser som reduserer risikoen for skader mest mulig. Gode arbeidstidsordninger er turnusarbeidernes vernesko. Og gode turnuser utarbeides i samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte. Nå er dette samarbeidet truet.

Arbeidstidsutvalget ledet av økonomiprofessor Karen H. Ulltveit-Moe vil endre Arbeidsmiljøloven ved å gi mer makt til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal ensidig kunne endre turnusen på kort varsel, forkorte hviletiden mellom vakter og gjennomsnittsberegne arbeidstiden uten avtale med arbeidstaker eller de tillitsvalgte, slik Arbeidsmiljøloven krever. Turnusen kan bli mer belastende uten at innsigelser fra ansatte og tillitsvalgte blir tatt hensyn til.

I disse dager går høringsfristen på Arbeidstidsutvalget omstridte forslag ut. Utvalgets mindretall som består av arbeidslivsforskere, advarer mot flertallets forslag. Det samme gjør arbeidstakerorganisasjonene, som heller ikke fikk plass i utvalget.

Sykepleierforbundet er enig i kritikken og oppfordrer regjeringen til å lytte til erfarne fagfolk; fjern Arbeidstidutvalgets forslag for godt. Sats heller på en fremtidsrettet og rekrutterende arbeidsgiverpolitikk som involverer de ansatte og deres tillitsvalgte. Vi vil og skal være med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags