11 nye tiltak mot kriminalitet i arbeidslivet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Jo flere som unndrar seg spleiselaget, jo større er risikoen for at tilliten og skattemoralen brytes ned, skriver Monica Carmen Gåsvatn om den omfattende kriminaliteten i norsk arbeidsliv.

DEL

Leserbrev

Kriminalitet i arbeidslivet er blitt mer omfattende, og mer sammensatt. Grov utnytting av arbeidskraft rammer enkeltpersoner og unndrar mer enn 100 milliarder skattekroner i året, milliarder som kunne ha vært brukt på velferd. Jo flere som unndrar seg spleiselaget, jo større er risikoen for at tilliten og skattemoralen brytes ned.

Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse og gode arbeidsforhold gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter om forebygging, kunnskapsdeling og håndheving. Allerede i 2015 ble det lagt frem en strategi for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Strategien ble utarbeidet etter dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet og må ses i sammenheng med regjeringens samlede politikk mot økonomisk kriminalitet. Nå intensiveres kampen, og for å hindre at organisert kriminalitet får fotfeste i Norge, lanserte nylig arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 11 nye tiltak.

Jeg vil nevne noen av disse:

■ Arbeidstilsynet åpner nå ny nettportal, hvor det blir enklere for folk å velge lovlig arbeidskraft når de for eksempel skal leie håndverkere eller vaskehjelp. Det er viktig at vi som privatpersoner velger godkjente og seriøse bedrifter, samtidig som vi kan sjekke om den håndverkeren vi velger følger lover og regler.

■ Alle som arbeider i bygg- og anlegg og renholdsbransjen skal ha et synlig HMS-kort på seg når de er på arbeidsplassen. Dessverre er det altfor mange som jobber uten kort eller som har kort som ikke er gyldige. I enkelte tilfeller oppdager Arbeidstilsynet dessuten at arbeidstagere bruker en annen persons kort. Derfor vil nå Arbeidstilsynet få mulighet til å bøtelegge bedrifter som ikke sørger for at arbeidstagerne har HMS-kort.

■ Strengere straffer og høyere bøter for dem som bryter lover og regler. Bedrifter som driver ulovlig skal legges ned.

■ For å unngå at utenlandske kriminelle slipper unna skal det bli tettere samarbeid over grensene. Derfor har Regjeringen styrket samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og NAV.

■ Fra 1 jan. 2017 er regelverket for offentlige anskaffelser strammet inn ved at det nå stilles strengere krav til bestillere og leverandører. Innsatsen for at regler som stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter blir etterlevd styrkes.

■ Der de ansvarlige partene i bransjen mener er nødvendig, skal det skje en allmenngjøring av tariffavtaler. Dette er med på å styrke Arbeidstilsynets sanksjons- og tilsynsmuligheter.

Høyre vil at vi skal ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge. Derfor er det viktig at arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags