Mine varsellamper blinker når et flertall blant unge i Europa og verden ikke lenger synes det er fundamentalt å bo i et demokrati. De blinker rødt og lyser enda mer når de økonomiske ulikhetene øker internt i de fleste land i verden, også i Norge. Dette er to saker som muligens kan virke fjernt for mange, men som er kjempeviktig for arbeidsplassene i Fredrikstad.

Økte økonomiske ulikheter bidrar til å redusere tilliten i samfunnet, både mellom mennesker og til myndighetene. Når folk flest stoler på hverandre, blir det mindre behov for reguleringer og kontroll, og det er enklere å få til endringer for å finne de beste løsningene for alle parter. Hvis politikken blir preget av mindre tillit og økt polarisering, kan det også påvirke forholdene mellom land.

Oppslutningen om mer populistiske og nasjonalistiske partier har økt. Det er en trend i mange land mot globalisering og frihandel. Bedriftene i Fredrikstad må kunne selge varene sine til utlandet, hvis ikke vil hele Fredrikstad bli skadelidende.

 

Det norske trepartssamarbeidet er beundret over hele verden, og den funker innmari bra i Fredrikstad også.

 

Økt politisk polarisering kan føre til mer ustabile rammevilkår, siden forskjellige politiske lederskap kan bety større endringer i lover og regler enn om disse reglene utformes av en bredere konsensus. Uforutsigbare svingninger er som gift for næringslivet. Bedriftene i Fredrikstad ville følt dette på kroppen.

Næringslivet i Fredrikstad har mye å vinne på velfungerende samfunn med lite forskjeller og høy grad av tillit. Minskende tillit i samfunnet vil øke bedriftenes transaksjonskostnader, mer reguleringer vil komme og det vil være strengere myndighetskrav til rapportering (altså mer byråkrati). Heldigvis er vårt utgangspunkt godt.

De økonomiske ulikhetene har økt her hjemme, men forskjellene er fortsatt små sammenlignet med andre land. Norsk arbeids- og samfunnsliv har i mange tiår vært preget av høy tillit og godt samarbeid, både på den enkelte bedrift og på nasjonalt nivå. Når arbeidstagergrupper får en del av verdiskapingskaken i oppturer, er det også lettere å samarbeide når nedturer øker omstillingsbehovet. Det norske trepartssamarbeidet er beundret over hele verden, og den funker innmari bra i Fredrikstad også.

Å bevare verdien av vår sosiale kapital, altså tilliten mellom deg og meg, blir en viktig oppgave i tiårene som kommer. Det forutsetter at flest mulig må få ta del i velstandsveksten fremover. Hovedveien til inkludering er arbeidsmarkedet. Bedriftene sikrer både inntekt og inkludering. For å få folk i jobb, og holde dem der, er det nødvendig med riktig kompetanse, men ikke minst at det skapes nok gode jobber. Det trenger Fredrikstad, og da trenger bedriftene gode, stabile rammevilkår som oser av tillit.

 

Les også

Østfold i siget med stor vekst i antall arbeidsplasser