Norge har verdens beste arbeidsliv. Vi kåres til de lykkeligste folk, vi har høy lønn og vi har små forskjeller. Dette har vi jobbet lenge for og vi er stolte over det vi som samfunn har fått til, hvor trepartssamarbeidet har vært en viktig pådriver. Etter å ha bodd noen år i utlandet har jeg blitt enda mer takknemlig for hva vi i Norge har fått til på likestilling, familiepolitikk og generell seriøsitet i arbeidslivet. Her er noen fakta som er viktig slik vi ser det:

9 av 10 norske arbeidstagere trives på jobb. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og -helse og deres undersøkelser viser at nesten alle trives på jobb.

Vi er verdensledende på arbeidsmiljø. Norsk arbeidsliv har også noen av verdens beste velferdsordninger og høyeste lønninger. Da er det oppsiktsvekkende å stadig høre påstander om brutalisering av arbeidslivet, og at Norge er på vei mot et løsarbeidersamfunn.

9 av 10 ansatte i Norge er fast ansatt. NHO og våre medlemsbedrifter er helt enige om at faste ansettelser skal være hovedregelen.

I noen bransjer har vi dessverre sett en økning av useriøse aktører som utkonkurrer ærlige bedrifter.

Andelen midlertidige ansatte er nesten ikke endret de siste 10 årene. NHO er opptatt av hvordan et fleksibelt arbeidsliv gir flest mulig nordmenn mulighet til å jobbe. Det kan blant annet være en sommerjobb, en midlertidig stilling eller via et bemanningsbyrå. Det er nettopp en kombinasjon av mange tiltak som sikrer en fleksibilitet som gjør at flest mulig får seg en jobb. Dette er ikke minst viktig i tider med økonomisk usikkerhet eller for de bransjene som opplever store sesongvariasjoner.

Samtidig er det viktig å erkjenne at enkelte områder i arbeidslivet er problematisk og må bli enda bedre:

4405 arbeidsledige i Østfold. Per april 2017 var det 4405 personer som var registrert som arbeidsledige i NAV i Østfold. I tillegg er det over 25.000 uføretrygde i Østfold. Vi må få flere inn i arbeidslivet. Mange som står utenfor vil inn, de trenger bare muligheten. Næringslivet i Østfold jobber aktivt med å hjelpe dem som faller utenfor, blant annet med NHOs «Ringer i vannet» konsept hvor bedrifter ansetter hardtarbeidende mennesker som har falt utenfor arbeidslivet på grunn av nedsatt arbeidsevne.

I revidert nasjonalbudsjett 2017 kommer det frem at regjeringen vil bruke 35 millioner kroner til 500 nye tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne. Næringslivet i Østfold sysselsetter opp mot 100.000 mennesker og er en viktig drivkraft for å holde ledigheten nede i fylket vårt.

Useriøse aktører. I noen bransjer har vi dessverre sett en økning av useriøse aktører som utkonkurrer ærlige bedrifter ved å drive ulovlig. Særlig i bygg og anlegg, og renholdsbransjen ser vi fremveksten av slike aktører. I NHO har vi satt kampen mot arbeidslivskriminalitet høyt på vår prioriteringsliste og jobber aktivt sammen med LO og Arbeidstilsynet. Vi trenger god samordning mellom kontroll- og tilsynsorganene. Tilsynene spiller en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet, og det vil alltid være er rom for forbedringer. I tillegg må vi sikre at det er seriøse bedrifter som får levere oppdrag til det offentlige.

I Europa blir Norge ofte trukket frem som et prakteksempel på hvordan man skal få til et velfungerende trepartssamarbeid. I Østfold har vi god tradisjon med godt samarbeid mellom NHO, LO og fylkeskommunen. Sammen kan vi gjøre vårt gode arbeidsliv enda bedre. Det skal vi gjøre gjennom et kunnskapsbasert, systematisk, bestemt og energisk langsiktig arbeid for et enda bedre arbeidsliv.