Gå til sidens hovedinnhold

Østfold bør ta opp kampen for flere statlige arbeidsplasser

Artikkelen er over 4 år gammel

I dag er Østfold blant de fylkene med færrest andel statlige sysselsatte, cirka tre prosent. KS-leder Inger-Lise Skartlien har blant annet Politihøgskolen i tankene hun mener det er på tide å gjøre noe med denne statistikken.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen planlegger en storstilt utflytting av 630 statlige arbeidsplasser ut i landet. Foreløpig er bare 20 av disse som er planlagt flyttet til Østfold. Det bør bli flere. Det blir hovedtema når fylkesstyret i KS møter Østfolds stortingspolitikere mandag 20. mars.

I dag er Østfold blant de fylkene med færrest andel statlige sysselsatte, cirka tre prosent. Lokalisering av statlige virksomheter har vært en del av norsk regionalpolitikk i over 50 år, og bidratt til stabile arbeidsplasser og kompetansemiljøer i alle deler av landet.

Statlige arbeidsplasser gir større bredde og kompetanse i arbeidsmarkedet, og kan gi regionen mulighet til å profilere seg som et sted med enda sterkere kompetanse på området. Det kan igjen gjøre regionen enda mer attraktiv for næringslivet.

På den ene side virker det som om vi ligger for nært hovedstaden til å nå tilstrekkelig langt opp på prioriteringslisten for å få statlige arbeidsplasser.  På den andre siden gjør nærheten til Oslo-området at Østfolds attraksjon som boområde øker, blant annet fordi prisnivået på boliger er mye lavere enn for tilsvarende boliger i Oslo.

Målet i neste omgang må være å utnytte disse miljøene til å få statlige etableringer.

Tilflyttingen til Østfold er større enn vekst i antall arbeidsplasser, og andelen av Østfolds befolkning utenfor arbeidsmarkedet øker. Østfold har etter omleggingen av industrien fortsatt noen utfordringer som er større enn mange andre fylker, og de ser ikke ut til å avta. I dag er Østfold det fylket med den laveste andelen av befolkningen i arbeid – og den høyeste andelen uføre.

Dermed kan det synes som om nærheten til Oslo forsterker noen sosiale utfordringer. Dette er en utvikling som bør snus, og til det bør Østfold få betydelig drahjelp i form av flere statlige arbeidsplasser. 

Av de om lag 630 statlige arbeidsplassene det nå er snakk om, er altså Sivil Klareringsmyndighet med 20 planlagt til Moss. Politihøgskolen har i dag om lag 670 studenter og 260 årsverk i Oslo, og lokalt arbeides det for å få denne til Østfold. Det er bra – og det bør skje. Fylkesmannsembetet skal endres og tilpasses ny regionstruktur, og her må det arbeides for flest mulig av disse arbeidsplassene også går til Østfold.

Det gjøres mye bra i fylket innenfor digitalisering, innovasjon og det grønne skiftet, og det er etablert gode miljøer rundt Høgskolen i Sørøst Norge, Smart Innovation Østfold, Smart Energi Hvaler og Borregaards utvikling av biokjemikalier og biomaterialer. Målet i neste omgang må være å utnytte disse miljøene til å få statlige etableringer som igjen kan bidra til at kompetansemiljøene blir bedre kjent.

Østfold har behov for å vise fram og styrke de gode kompetansemiljøene som nå utvikles. Det gjør oss mer attraktive for næringslivet, og det gir oss flere arbeidsplasser. Det trenger vi – og det er tema for møtet med våre stortingspolitikere.

Les også

Slå sammen? Nei. Stå sammen? Ja!

 

Kommentarer til denne saken