Assistentene er viktig for samfunnet og norsk arbeidsliv

Fagforbundet slår et slag for assistentene og understreker mange av dem har en kompetanse som er viktig for tjenestene som skal utføres.

Fagforbundet slår et slag for assistentene og understreker mange av dem har en kompetanse som er viktig for tjenestene som skal utføres. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Fagforbundet er redd assistenene er i ferd med å bli en kasteball i kommune-Norge. – Dette gjelder også i Fredrikstad kommune, skriver tre tillitsvalgte.

DEL

Leserbrev 

Assistentene utgjør en meget viktig gruppe for at samfunnets tjenester skal kunne fungere. Fagforbundet er redd denne gruppen er i ferd med å bli en kasteball i kommune-Norge. Dette merker vi dessverre også i Fredrikstad kommune.

  1. Alle som jobber i Fredrikstad kommune har krav på å bli behandlet med verdighet.
  2. Alle som jobber i Fredrikstad kommune fortjener å bli behandlet med respekt og i samsvar med kommunens egne verdier - MERK.

Mange ufaglærte besitter en meget god realkompetanse som er viktig for tjenestene. Den kunnskapen de har om den enkelte avdelings rutiner og fremfor alt ved å kjenne tjenestemottagernes og de pårørende gjennom mange år, gjør at de skaper trygghet og forutsigbarhet der hvor de ferdes.

Dette er et spesielt viktig i forhold til individuelt tilpasset omsorg. Ofte er det slik at når det kommer nye ansatte til en avdeling, er det assistentenes kunnskap som er nøkkelen til å kunne utføre et godt faglig arbeid. Ved de fleste steder i arbeidslivet faller det også helt naturlig å innhente informasjon fra de som har vært der lengst.

En annen gruppe assistenter vi har er de som har små stillingsbrøker og gjerne helgestillinger, dette er også ofte kvinner og aleneforsørgere. De er ofte avhengig av å ta ekstravakter utover dette for å få endene til å møtes. Vi kjenner ikke til noen gruppe som er mer fleksible enn dem; De stiller opp, ofte på kort varsel og dekker en del av kommunenes behov ved sykdom og fravær. Selv etter opprettelsen av ressursenhet, er kommunen avhengig av disse assistentene. En del av disse vaktene er til ubekvemme tider; Kvelder, helger, netter og høytider så de er virkelig verdt sin vekt i gull.

Reelt sett er dette også knyttet til deltidsproblematikk. Fredrikstad kommune har i år startet et prosjekt som skal jobbe med heltid. Det er noe som vi i Fagforbundet har vært opptatt av lenge og vi ser frem mot å jobbe sammen med kommunen for at flere skal kunne få hele faste stillinger.

Kommunen har satt i gang tiltak for at assistenter skal kunne ta fagarbeiderutdanning. Dette er meget bra og vil bidra til å heve kvaliteten på tjenestene ytterligere. Med den store mengden assistenter ansatt i denne sektoren er det imidlertid nødvendig med et massivt løft for å få gjennomført dette. Antagelig vil det ta en del år med dagens tempo.

I et offentlig ordskifte preget av tåkeprat og «alternative fakta», er det avgjørende at innholdet i de ord og begreper kommunens ledere omgir seg med, samsvarer med ordenes virkelige betydning.

Vi mennesker er avhengig av å leve i tillitsfulle forhold. Ufaglærte er en gruppe som behøver og fortjener kommunens fulle tillit. Fagforbundet vil med dette advare på det sterkeste mot et todelt arbeidsliv hvor en gruppe behandles som annenrangs ansatte.

Vi ønsker en kommune der likeverd er en sentral verdi og et fundament i et godt og trygt arbeidsmiljø slik at vi kan løse morgendagens utfordringer sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags