I flere aviser rundt om i landet, også i Fredrikstad Blad, skriver NITO-tilsatte en oppfordring til NHO. Ifølge avdelingslederen i NITO i Østfold er det rart at våre bedrifter mangler tilgang på kompetanse, samtidig som mange går arbeidsledig. De mener blant annet at arbeidsgivere ikke er gode nok til å ansette mangfoldig.

For NHO sine medlemsbedrifter er tilgang på relevant kompetanse det aller viktigste. Kompetent, relevant og ikke minst mangfoldig kompetanse. Det er leit å høre at mange av NITOs medlemmer står arbeidsledig, til tross for at behovet for ingeniører er stort. Kanskje er dette et signal på at vi trenger tettere kontakt mellom utdannelser og næringsliv? På den måten kan vi sikre at utdannelsene i enda større grad har det innholdet næringslivet etterspør.

Inkluderingsviljen til bedriftene i Østfold er stor og NHO sine medlemsbedrifter vil gjerne ha deg. Men veien inn er lenger enn før. Og du, som jobbsøker, må være opptatt av at vi skal klare å se deg også. At du er oppdatert, har papirene i orden, er fleksibel, har energi og overskudd.

Det er viktig å poengtere at arbeidsledigheten i vår region går i riktig retning: Ved utgangen av desember i år er det 3995 registrert helt ledige østfoldinger. Ledigheten har dermed gått ned med åtte prosent sammenlignet med desember 2016. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (etter arbeidssted) til SSB viser at sysselsettingen i Østfold økte med 0,7 prosent i 2016, som er en kraftigere jobbvekst enn på landsbasis. Selv om utviklingen går i riktig vei er det mye som gjenstår.

NHOs prosjekt, Ringer i Vannet, er opprettet for å gjøre noe med dette. Her kobler vi våre medlemsbedrifter som har et ansettelsesbehov, med arbeids- og inkluderingsbedrifter. Arbeids- og inkluderingsbedriftene kobler kandidater som mottar en ytelse fra NAV, med våre medlemsbedrifter hvor kandidaten får praksisplass.

I dette prosjektet settes ikke bare kandidatens behov i sentrum, men også arbeidsgiverensbehov ivaretas. Faktisk viser våre ferske undersøkelser at 80 prosent av utprøvingene (praksisplassene) blir til varig jobb! Det skaper med andre ord ringer i vannet. Bedriftene i Østfold er best i Norge på å ansette via Ringer i Vannet og gi en sjanse til folk som har falt utenfor.

Mangfold handler om kjønn, om formell utdannelse og erfaring. Men det handler også om spredning i alderssammensetning og bakgrunn. Om interesser. Om å skape friksjon, ha forskjellig ståsted og våge å flagge det. Da trenger vi damer og menn og unge og gamle i skjønn forening. Men mer enn noe annet handler det om å ville lære, ville utvikle seg, holde seg oppdatert og relevant.

Det er ikke lett, men til slutt er det vårt eget, personlige ansvar å sørge for at vi aktivt søker jobbene og at vi sørger for å være oppdaterte og langt fremme i køen for å få de.