Arbeidsledigheten er for Østfold det Vladimir Smirnov var for skilegenden Bjørn Dæhlie; den største trusselen. Hver dag møter jeg driftige østfoldinger hos ulike bedrifter overalt i Østfold, men jeg tillater meg aldri å glemme alle dem som står utenfor arbeidslivet. Ved utgangen av august var det registrert 4.261 helt ledige østfoldinger. Selv om dette er færre enn året før så er det mange flere enn det vi har råd til.

Privat sektor og offentlige foretak ansetter hele 91.486 mennesker i Østfold. Lokalt næringsliv er nøkkelen til å få flere inn i arbeidsstyrken i fylket vårt. Da må vi støtte opp om de eksisterende bedriftene samtidig som vi tiltrekker oss nye. Næringslivets rolle er, gjennom å være konkurransedyktig, å skape så mye verdier som mulig. For med lokale bedrifter som går bra, følger lokale arbeidsplasser. For å sikre den positive utviklingen Østfold opplever blir det viktig å ta tak i de forholdene som kan løfte Østfold-samfunnet som vertskap for næringslivet.

Mye handler om å få flere ungdommer inn i jobb og etterspurt utdanning. Å investere i dette er noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre. En stor andel av bedriftene i Østfold sier at de har et udekket kompetansebehov og at behovet for gode fagarbeidere er stort. Vi må sørge for at det utdannes nok fagfolk med god kvalitet. Det er ingenting å si på Østfold-bedriftenes vilje til å ta imot lærlinger, men skolene må sørge for at deres elever har den riktige kompetansen med god nok kvalitet.

Hver dag gjør NAV-ansatte en god jobb på å prøve å få folk ut i arbeid igjen. Det skal de ha ros for. Men NAV-systemet er modent for en endring, og da trengs det politisk vilje. I dag er det slik at man blir penset inn i et helsespor når man kommer til NAV. Og NAV har ikke mange andre virkemidler enn å komme med helsepenger. For mange kan det virke som om brukerne blir oppfordret til å bli syk for å få hjelp. Vi må lage ordninger hvor man hever kompetansen istedenfor å sykeliggjøre de som i utgangspunktet har en kompetansebrist og ingen helsebrist. Eksempelvis slik man har gjort i Oslo hvor man bruker arbeidsavklaringspenger som en form for lønnstilskudd også ut i bedriftene. Dette bidrar til at bedriftene kan ta enda flere unge inn slik at de får tilegnet seg arbeidstrening og kompetanse.

Det er lett å forsvinne i tallene når man snakker om arbeidsledighet. Vi må aldri glemme at det ikke er snakk om tall, men individer med mål og mening. Bjørn Dæhlie trengte et helt team med smørere, treningspartnere og trenere rundt seg for å slå Smirnov. Østfold-samfunnet trenger at alle aktører, fra fylkeskommunen til næringslivet, jobber sammen for å overvinne vår største trussel. Jeg har god tro på at vi skal stå høyest på seierspallen.