Det er ingen grunn for at vi skal være redde for flyktningene på ankomstsenteret

– De aller fleste innbyggere i Råde opplever ankomstsenteret som en helt vanlig virksomhet i bygda, heter det i innlegget. Bildet er fra en omvisning da Råde-folk fikk gjøre seg kjent med senteret i 2015.

– De aller fleste innbyggere i Råde opplever ankomstsenteret som en helt vanlig virksomhet i bygda, heter det i innlegget. Bildet er fra en omvisning da Råde-folk fikk gjøre seg kjent med senteret i 2015. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Det hender man ser en og annen beboer fra ankomstsenteret på gangveien mellom Jonsten og Karlshus, men det må de jammen få lov til, mener Kari Koppang Fuglevik i Råde KrF men tydelig adresse til «nye» Råde Frp.

DEL

Leserbrev

Høsten 2015 var det en stor flyktningstrøm til Norge. På oppdrag fra UDI ble det på svært kort tid etablert ankomstsenter i forretningslokalene der Smart Club hadde holdt til frem til 2013.

Starten var krevende. Flyktningstrømmen var stor, det hastet med å få et på plass et godt fungerende ankomstsenter. Myndighetene måtte raskt skaffe seg kunnskapen om hva som var nødvendige tiltak og tilbud for flyktningene. I dag er ankomstsenteret er et nasjonalt senter, og er første stoppested for alle asylsøkere som kommer til Norge. UDI har overordnet ansvar for senteret.

For en tid tilbake fikk jeg som politiker gleden av å få en omvisning på senteret. Da fikk vi se et svært godt organisert senter. Asylsøkerne sluses systematisk gjennom registrering hos Politiets Utlendingsenhet, screenes for tuberkulose på Sykehuset Østfolds lokale avdeling, det gis nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten, de får tilbud om samtaler fra Noas og asylsøkerne innlosjeres i teltsal.

Det er driftsoperatør Hero som har ansvar for innlosjering og logistikk videre både for nye asylsøkere og overføringsflyktninger (tidligere kvoteflyktninger). Alle skal gjennom senteret før de sendes til transittmottak eller bosettingskommune. Alt dette skjer i samarbeid med alle aktører, inkludert UDI og Politiets Utlendingsenhet.

Råde kommune har en godt etablert kommunal helsetjeneste ved ankomstsenteret med et tverrfaglig miljø bestående av sykepleier, lege, helsesekretær, helsesøster, helsefagarbeider og merkantil. Når legen ikke er til stede, benyttes den lokale legevakten ved behov.

Ankomstsenteret er en god arbeidsplass for mange i Råde og næringslivet nyter godt av å levere varer og ulike tjenester.

Da senteret ble etablert i 2015, var det nok flere som var bekymret for hvordan dette ville gå. Den uroen har avtatt betydelig. De aller fleste innbyggere i Råde opplever ankomstsenteret som en helt vanlig virksomhet i bygda. Det hender man ser en og annen beboer fra senteret på gangveien mellom Jonsten og Karlshus, men det må de jammen få lov til.

Ankomstsentret fremstår som velorganisert, de har gode rutiner for hvordan de møter flyktningene som kommer og de evner å løse de utfordringene som dukker opp. Det er ingen grunn for at vi skal være redde for flyktningene som er på ankomstsenteret. De er vanlige mennesker og skal selvfølgelig behandles med samme respekt som vi viser andre beboere i bygda.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags