Lokalavisen din får nå ny eier. Sparebankstiftelsen DNB oppretter en stiftelse som kjøper mediekonsernet Amedia. Dermed får de over 60 avisene i konsernet en langsiktig og stabil eier. Vi vet at avisen har stor betydning for lokalsamfunnet, for demokratiet, kultur og organisasjonsliv. Derfor bidrar Sparebankstiftelsen DNB til at Amedia får en ny eier, og vi ser dette som en naturlig videreføring av våre samfunnsnyttige investeringer.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse til samfunnets nytte. Vi har to hovedformål – å være en norsk langsiktig eier i DNB, og å bruke overskuddet til samfunnsnyttige formål. Gaver og tilskudd til prosjekter innen kultur, kulturminner, nærmiljø og friluftsliv er stiftelsens hovedvirksomhet. I 2016 planlegger vi å bruke ca 450 millioner kroner til våre ulike formål.

Avisene er åpne og stimulerer til bred lokal debatt, og fremstår i stor grad som arenaer for lokal kultur, kunst og politikk.

Stiftelsen tar et historisk steg når vi nå bidrar til at Amedia og over 60 aviser over hele landet får ny eier.

Lokalavisen er svært viktig for gode lokalsamfunn. I avisen finner du du siste nytt, her er det bilde av ditt barn eller barnebarn når de holder basar, og her kan du følge med og delta i lokal kunst, kultur og debatt.  En fri og mangfoldig presse er viktig for demokratiske samfunn og gode lokalmiljøer. Avisene er åpne og stimulerer til bred lokal debatt, og fremstår i stor grad som arenaer for lokal kultur, kunst og politikk.

For Sparebankstiftelsen DNB er det ganske enkelt slik at lokalavisen er viktig for svært mange av de tiltakene vi støtter. Derfor oppretter vi nå en ny stiftelse, som får til oppgave å eie Amedia fremover. Sparebankstiftelsen DNB skal altså ikke være eier. Vi tror at et stiftelseseid mediekonsern vil styrke lokalavisene. Et langsiktig eierskap vil sikre avisene nødvendig kraft til omstilling og økt økonomisk handlingsrom.

Amedia vil bli beholdt som et samlet konsern, men må fortsatt drive lønnsomt, finne nye inntektsmuligheter og tilpasse virksomheten til fremtidens mediemarked.

En stiftelse er en selveiende institusjon. Det betyr at de ikke har eiere, eller noen som har krav på en andel av formue og overskudd. Eierstiftelsen vil være støttende og utviklende, men hovedoppgaven er å være generalforsamling i Amedia – og dermed velge styret i konsernet. Avisenes egenart og redaksjonelle frihet vil bli videreført med den nye stiftelsen som eier.

Les også

Ny eier – samme kurs for FB?