Nyheten om at Sparebankstiftelsen DNB overtar som ny eier i Fredriksstad Blad og de fleste andre lokalavisene her i landet blir mottatt med glede og lettelse i avishuset på Stortorget. Men at stiftelsen kommer som en rik, snill onkel med gaver inn i landets lokalaviser er en stor illusjon. Kravene til lønnsomhet og effektiv drift vil fortsatt gjelde.

Vår kjære og uunnværlige lokalavis har byttet eiere så ofte de siste årene at en vanlig leser har mistet oversikten. Og hver gang det har skjedd, har vi fått høre hvor fint og flott alt skal bli nå. Endelig skal avisa få utvikle seg og bli bedre med nye ansvarlige eiere som har langsiktige og samfunnsnyttige mål.

Det vi faste lesere har sett, særlig gjennom de siste eierskiftene, er at papiravisa har blitt enklere og mer lettvinn, og at antallet journalister og fotografer har blitt skåret kraftig ned. Hver gang. Samtidig med nedskjæringene har vi vært vitne til en oppsiktsvekkende digital utvikling. FB har virkelig blitt et ekte mediehus med egne profesjonelle tv- sendinger, nettavis, mobilavis, egne sider på sosiale medier

Så får vi håpe da – igjen – at den nye eieren, Sparebankstiftelsen DNB, kanskje kan bety en helt ny æra for den samfunnsnyttige journalistikken og lokalmediene i kongeriket.

og altså fortsatt egen papiravis.

Det digitale oppsvinget i mediebransjen har gått lynraskt, og nærmest parallelt med den økonomiske nedgangen. Blant lokalavisene har særlig FB hengt godt med i svingene digitalt. Men har journalistikken blitt tilsvarende bedre? Se det, er vel heller tvilsomt, vil mange trofaste lesere mene. Ingen kan huske sist FB utmerket seg nasjonalt for avslørende eller banebrytende nyhetsjournalistikk. For presentasjon, artige påfunn og løsninger har det imidlertid ikke manglet heder.

I nær hundre år hadde avisa så å si utelukkende lokale eiere. Aksjonærene brydde seg ikke så mye med driften og journalistikken. Eierne var stort sett fornøyd bare det gikk rundt og de ble invitert til generalforsamlingen. Der fikk de vise seg frem i godt lag til en bedre middag med noen glass vin. Alt var stort sett fryd og gammen. Men Tornerose-søvnen var snart over.

Midt på åttitallet dukket plutselig det gamle industri- og gruveselskapet Orkla opp på scenen og kjøpte opp aksjene både i Fredriksstad Blad og mange andre konservative «seddelpresser» rundt om i landet. Selskapet Orkla Media så etter hvert dagens lys og banet veien for et økonomisk medieeventyr uten like. Lønnsomheten var fabelaktig og lokalavisene i Orkla Media tjente penger og utviklet seg fenomenalt. Avisopplagene steg, det ble søndagsaviser og antall journalister økte og fremtiden så stort sett bare lys ut.

Men også denne lykketilværelsen skulle få en brå slutt. Orkla-eierne så etter hvert at medier neppe var det mest lønnsomme å fortsette og satse på. I sin iver etter å bli kvitt de gamle ærverdige lokalavisene lånte Orkla en enorm pengesum til engelskmannen David Montgomery. Slik fikk han råd til å kjøpe alle avisene deriblant Fredriksstad Blad. Med ett hadde FB fått en utenlandsk eier som ikke engang kunne lese det som sto på trykk i avisa. Hans utenlandske medieselskap Mecom ble snart døpt om til det mer nordisk velklingende Edda Media.

Men Edda fikk en langt kortere levetid enn det norrøne diktverket med samme navn. Etter få år kom nåværende kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen på banen med sitt såkalte «hjemkjøp» av de norske Edda- avisene til gamle A- pressen i Norge. Dette utløste et lokalt rabalder om at Fredriksstad Blad nå skulle konverteres til å bli både Arbeiderparti- og LO-lojale. Det skjedde ikke. Men «hjemkjøpet» kom i stand, og det nye lokalavisselskapet fikk navnet Amedia. Med ett var alle østfoldavisene, bortsett fra Demokraten, i samme selskap.

Kraftig nedbemanning og stordrift har langt fra innfridd Amedias mål om bedre økonomi. Lille Halden Arbeiderblad hadde for eksempel hele 75 ansatte for mindre enn ti år siden. Nå er det under 20 igjen.

Så får vi håpe da – igjen – at den nye eieren, Sparebankstiftelsen DNB, kanskje kan bety en helt ny æra for den samfunnsnyttige journalistikken og lokalmediene i kongeriket. Men helt sikre er vi ikke. Våre erfaringer som trofaste abonnenter i mange år gjør oss litt avventende. 

Les også

Ny eier – samme kurs for FB?