Fredriksstad Blad har i sin 127-årige historie hatt flere forskjellige eiere. De første drøyt 100 årene var det lokale privatpersoner og firmaer som eide avisen. Deretter har Orkla, Mecom og Telenor/LO avløst hverandre. Samtidig har det blitt stadig mindre lukrativt å eie lokalaviser. Den gallopperende medieutviklingen har fått verdien av avisaksjer til å stupe.

Derfor var det ikke fritt for at vi som jobber i FB har vært spent på hvem det var som kom til å kjøpe oss denne gangen. Telenor og LO ønsker ikke lenger å eie Amedia, som igjen eier oss, og vi har vært til salgs siden i fjor høst. Spekulasjonene har innbefattet blant annet engelske og amerikanske oppkjøpsfond, som ikke har annet formål enn å kjøpe billig, kutte kostnader og bedre fortjenesten, for så å selge dyrere etter noen år.

Det ble applaus blant de FB-ansatte da vi kunne fortelle at den nye eieren vår er det stikk motsatte. Sparebankstiftelsen DNB er en ideell, norsk organisasjon, som nå oppretter en egen avis-stiftelse som skal eie Amedia. Det betyr i praksis at Fredriksstad Blad og de 70 andre lokal- og nettavisene i Amedia nå blir selveid.

Bedre utgangspunkt for å fortsette utviklingen av avisen din både på nett og papir kan ikke vi se for oss. Vi mener at lokalavisen er viktig for lokalsamfunnet, både for å skape identitet og tilhørighet, som kritisk overvåker og som en positiv kraft. Det er ingen selvfølgelighet å overleve som lokalavis i vår tid, men med den nye eieren på plass kan vi love at Fredriksstad Blad skal glede, irritere og engasjere deg i svært mange år til!