Gå til sidens hovedinnhold

Åledalslinjen, politisk parodi og handlingslammelse?

Artikkelen er over 3 år gammel

– Bruk sunt vett og få gjennomført Åledalslinjen som har vært i planene i en mannsalder, skriver NAF avd. Fredrikstad og Omegn.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NAF (Norges Automobil-Forbund) avd. Fredrikstad og Omegn har lenge sittet på sidelinjen og hørt og sett på prosessen rund bygging av Åledalslinjen. Vi vil gjerne kommentere noen av de siste utspillene og fylkesmannens tilsvar til utredningen.

1. Reduksjon av biltrafikk på Storveien vil være en stor fordel for kollektivtransporten hvor køkjøring vil reduseres eller fjernes slik at rutetider kan holdes. For gående og syklende og beboere langs Storveien, vil en reduksjon av trafikken gjøre det bedre både med hensyn til støyreduksjon og rent trivselsmessig. Færre kjøretøy og ikke minst mindre kø reduserer utslippene.

2. Det er argumentert for at en ny vei vil øke trafikken, men dette motsier seg selv da det også nevnes at en bomring vil redusere antall kjøretøy.

3. I dag bruker mange Parkveien og Granliveien som en snarvei ut til rv110 ved Mascot. En ny Åledalslinje vil fjerne denne trafikken fra boligområdene.

4. Det refereres til at det gjennom Bypakken Nedre Glomma er inngått en avtale om at trafikkøkning skal tas gjennom bruk av kollektivtransport samt sykkel og gange. Da rimer det svært dårlig at man ikke øker kollektivtilbudet, men heller har planer for visse reduksjoner. Deler av Gressvik-området har kun timesruter store deler av dagen. En omgjøring til 20-minutters avganger med Byfergen fra Gressvik viser at hvis tilbudet er riktig, er folk villige til å parkere bilen. Bruk «gulrot» og ikke «pisk».

5. Trafikksikkerhetsmessig vil en ny Åledalslinje bedre sikkerheten for de myke trafikantene. Mange skolebarn og skoleungdom må i dag krysse Storveien for å komme til Hurrød skole og Gressvik ungdomsskole. Mindre trafikk på Storveien gagner sikkerheten. En gangbru over Åledalslinjen ved Gressvikhallen og Hurrød skole ivaretar også en større sikkerhet for barn bosatt på vestsiden av en ny vei.

6. Det påpekes også at det tas av dyrket mark ved en utbygging av Åledalslinjen, men det er vel lagt beslag på langt mere verdifull jord i senere tid både rundt Dikeveien og sist, men ikke minst, langs Habornveien og Byens marker.

Kjære politikere og beslutningstagere, vær snill å lytte til lokalbefolkningen, bruk sunt vett og få gjennomført prosjektet som har vært i planene i en mannsalder.

Kommentarer til denne saken