Kristoffer Hagen med uriktige påstander om Aksjon Rett Linje

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Asgeir Nesøen tilbakeviser det han kaller en rekke uriktige påstander om Aksjon Rett Linje.

DEL

Leserbrev 

I sitt innlegg 16. januar kommer Kristoffer Hagen med sterk kritikk av Aksjon Rett Linje (ARL). Innlegget presenterer en rekke uriktige påstander som vi ønsker å rette opp.

Hagen påstår at ARL i et uspesifisert kommentarfelt bekrefter at vi er tilhengere av å «skalere ned traseen gjennom Fredrikstad» ved å fortsette med dagens trasé og flytte Fredrikstad stasjon til Dammyr. Dette er tatt helt ut av sin sammeheng, siden dette bare var et eksempel på noe som kan gjøres med InterCity-planene for å få en billigere løsning med færre ulemper for innbyggerne. Et eksempel er ikke det samme som at vi vil ha det sånn, men det er et lite bevis på at det faktisk er mulig å gjøre ting annerledes for å få et bedre forhold mellom nytte og ulemper, til tross hva Hagen mener om saken.

Vi finner det underlig at Kristoffer Hagen fremsetter uriktige påstander om Aksjon Rett Linje, når han burde ha forstått at påstandene er uriktige ut fra våre uttalelser i samme kommentarfelt. Artikkelen og kommentarfeltet det refereres til er MDG-gruppeleder Henning Aalls innlegg 9. januar om tunnel forbi Ambjørnrød.

Det ARL mener om gammel trasé, er at den skal stå som den gjør i dag, og brukes som den gjør i dag, med unntak av de store godsmengdene fra Gøteborg, som jo slett ikke skal til terminalen på Rolvsøy, og som skal gå på den rette linja over Rolvsøy. Uten hyppige InterCity-avganger vil det være kapasitet til et og annet godstog til terminalen på Rolvsøy, de to daglige tømmertogene til Borregaard, og lokal persontrafikk.

Vi snakker altså ikke om noen ny trasé, vi snakker om å utnytte den verdifulle ressursen som dagens spor faktisk utgjør. Videre mener vi at det vil være mulig å anlegge flere stasjoner underveis, sånn at en mye større andel av kommunenes innbyggere har kort vei til en jernbanestasjon. Der hvor det er plass bør stasjonene få to spor for at motgående tog skal passere. Dette er fullt mulig å få til for en rimelig penge, og med minimale ulemper for innbyggerne. En tospors stasjon på Grønli er mye enklere enn å få til enn en firespors-stasjon, som etterhvert har vist seg svært vanskelig å gjennomføre på den begrensede plassen som Grønli kan by på.

Våre eksempler på kommentarplass er i seg sjøl ikke så viktig, men det som jo er viktig er at disse eksemplene viser at ikke hver sten er snudd for å finne den løsningen som gir det beste forholdet mellom nytte, pris og ulemper. Dette har hele tiden vært et av våre hovedpoenger: Det er et stort mulighetsrom når det gjelder InterCity-utbygginga, men bare et lite hjørne i dette rommet er utredet. ARL mener at Moss, Fredrikstad og Sarpsborgs innbyggere fortjener bedre!

Vi snakker altså ikke om noen ny trasé, vi snakker om å utnytte den verdifulle ressursen som dagens spor faktisk utgjør.

Bane Nor har fått klar instruks fra Jernbanedirektoratet om å spare penger der det er mulig. Dette betyr at tunnelløsning under Ambjørnrød, og muligens også tunnelløsning under Lisleby, vil bli skrinlagt til fordel for de billigere korridorene. Og ikke bare dét, dette skjer med politikernes velsignelse, med et hederlig unntak i Henning Aall, som faktisk står opp for sine innbyggere, i motsetning til ordføreren og resten av posisjonen.

Det aller beste tiltaket for å gjøre InterCity-utbygginga billigere, er å beholde dagens spor akkurat som det ligger. Deretter velges en 15 kilometer kortere InterCity-trasé i rett linje over Rolvsøy, en trasé som teknisk sett vil være mye enklere å bygge på grunn av bedre grunnforhold og - framfor alt - langt færre ulemper for innbyggerne. ARL anser dette for å være et naturlig valg når Stortinget oppdager hvor dyrt det er å bygge moderne togtrasé i trange byområder og titalls meter dyp og blå kvikklere. For dette er ikke spørsmål om «hvis», det er et spørsmål om «når».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags