Aksjon Rett Linjes alternativ krever fleste hus i Fredrikstad

– Dammyr er pekt ut som stasjonsområdet både for Bane Nors Inter City-spor gjennom Fredrikstad og for Aksjons Rett Linjes lokalbane, skriver Kristoffer Hagen og mener det er lokalbanen som vil kreve at flest hus rives.

– Dammyr er pekt ut som stasjonsområdet både for Bane Nors Inter City-spor gjennom Fredrikstad og for Aksjons Rett Linjes lokalbane, skriver Kristoffer Hagen og mener det er lokalbanen som vil kreve at flest hus rives. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Selv om det en nedskalert lokalbane Aksjon Rett Linje vil bygge til Fredrikstad i tillegg til den rette linjen med stasjon på Rolvsøy, vil dette gi større konsekvenser for Fredrikstad sentrum enn Inter City-traseen, mener Kristoffer Hagen.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Styreleder i Aksjon Rett Linje, Per Gunnar Øen Jensen, og styremedlem i samme forening har den siste tiden kommet med flere uttalelser i kommentarfeltet.

Der bekrefter begge to at de er tilhengere av å redusere standarden for dobbeltsporet gjennom Fredrikstad. Eller som Nesøen skriver: «skalere ned traseen gjennom Fredrikstad». Begge to vil ha dobbeltspor langs nåværende trase med stasjon på Dammyr. Problemet er at det som de omtaler som en «lokalbane», vil medføre større konsekvenser for Fredrikstad enn InterCity gjennom byen.

Uttalelsene deres stemmer overens med Aksjon Rett Linjes sitt formål om å kombinere rett linje med en eventuell lokalbane langs den gamle togtraseen. Ved rett linje må den gamle togtraseen uansett beholdes for lokal godstrafikk til Nedre Glomma. Aksjon Rett Linjes lokalbane skal altså kunne håndtere godstog og må dermed følge det vanlige regelverket for jernbaner.

Trafikkveksten vil føre til at lokalbanen på sikt vil måtte bygges ut til dobbeltspor. Et dobbeltspor som vil ha nær sagt samme standard som InterCity. Konsekvensene av et dobbeltspor bygd etter jernbanens regelverk blir ikke mindre av at det skal gå lokaltog eller en annen type hurtig matebane til Rolvsøy på sporet. Godstogene er like brede og bremser like raskt (og med samme støy) uansett hvilket spor de kjører på. Dobbeltsporet kan heller ikke ha planoverganger, og traseen må være like bred.

For å finne grunnlaget for Aksjon Rett Linje sitt standpunkt, må man se på en utredning som ble utført på 90-tallet. Det ble utredet sju alternativer for nytt dobbeltspor gjennom Fredrikstad. Av disse er det to alternativer som er aktuelle i dag:

■ Alternativ 1C: Aksjon Rett Linje sitt ønskede alternativ. Dette følger dagens jernbane i størst mulig grad.

■ Alternativ 3: Tilsvarer Bane NORs korridor A2. Dette går i lang tunnel fra Grønli til Gamle Glemmen kirke. Fredrikstad bystyre gikk også inn for dette på 90-tallet.

Det første man må merke seg, er at alternativet som Bane NOR utreder i dag, er det alternativet med lengst tunnel. I henhold til utredningene fra 90-tallet ville dette være det dyreste, med en kostnad på 1 529 millioner (justert til 2017-kroner). Aksjon Rett Linjes alternativ er det billigste, med en kostnad på 1 281 millioner (2017-kroner).

Hvis man ser på konsekvenser, ser man at de øker etter hvert som kostnaden reduseres. En av grunnene til at en utvidelse av dagens bane får store konsekvenser, er at man flere steder har bygd husene tett opp til jernbanen. Hvis jernbanen skal utvides, må hele husrekker rives. Dette må gjøres blant annet på Grønli, St. Croix, Lahellemoen og Lisleby (Snippen). Summen av dette kommer opp i 119 innløste boliger. Bane NORs alternativ vil kreve innløsing av kun 58 boliger, under halvparten av Aksjon Rett Linje.

Aksjon Rett Linjes alternativ forsterker også barrièren langs dagens jernbane da alle planoverganger må fjernes. Spesielt på Lahellemoen blir dette et stort problem da det ikke er mulig å bygge en planfri krysning av jernbanen. Dobbeltsporet vil dele Lahellemoen i to.

Styreleder i Aksjon Rett Linje skriver dette i Fredriksstad Blads kommentarfelt:
«Det er GEVINSTEN vi oppnår som avgjør hva som er akseptabelt. Jeg regner med at du ser at dobbeltspor i rett linje over Rolvsøy, pluss dobbeltspor langs den gamle traseen tilrettelagt for blandet trafikk, til sammen vil ha en formidabelt mye større potensial og verdi enn bare dagens planlagte S-linje.»

Min mening er at gevinsten av forslaget til Aksjon Rett Linje vil, selv ved best tenkelige utfall, ikke kunne veie opp for de enorme konsekvensene. Et mer enn doblet antall innløste boliger, forsterkede barrièrer og dårligere togtilbud kan på ingen måte veies opp ved å få en ny stasjon på en åker seks kilometer utenfor sentrum. Jeg er ganske sikker på at flesteparten av politikerne i bystyret og Bane NOR vil være enige i dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken