8. mars: Hver tredje kvinne er i hvert fall ikke likestilt

Ifølge Verdensbanken utgjør vold i nære relasjoner en global helsetrussel på lik linje med hiv og kreft, opplyser Marie Lindèn.

Ifølge Verdensbanken utgjør vold i nære relasjoner en global helsetrussel på lik linje med hiv og kreft, opplyser Marie Lindèn. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Virksomhetsleder Marie Lindèn ved krisesenteret: De fysiske og psykiske konsekvensene av vold er med på at hindre kvinner fra å delta i samfunnet.

DEL

Leserbrev 

Hver tredje kvinne blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former av vold i løpet av sitt liv.

Rundt om i verden terroriseres kvinner i deres egne hjem, brukt som handelsvarer i form av prostitusjon og trafficking. Kvinner nektes skolegang, tvinges inn i ekteskap, utsettes for vold og trusler av de personer som de står nærmest til i livet. Kvinner rundt om nektes mat, sosial kontakt, tilgang til egen økonomi, mulighet til å være omsorgsperson av den samme personen de både deler seng og bolig med. Kvinner rundt om tvinges til at utføre seksuelle tjenester, til personer i deres nærhet og til fremmende. Volden som kvinner utsettes for er ikke alltid handlinger fra en person, det kan også være strukturell vold fra stat eller andre maktinstanser.

Volden mot kvinner finnes i alle kulturer og i alle sosiale lag og rammer kvinner i alle aldrer. Volden er på en måte et universelt fenomen. Sammenhengen mellom brudd på menneskelige rettigheter og kjønn er både global og universell. Ifølge Verdensbanken utgjør vold i nære relasjoner en global helsetrussel på lik linje med hiv og kreft.

De fysiske og psykiske konsekvensene av vold er med på at hindre kvinner fra å delta i samfunnet. Det hindrer kvinner fra å være en del av samfunnet både i form av økonomi, politikk, kultur og sosialt. Dette gir store samfunnsmessige konsekvenser og er hinder for demokratiske utviklinger.

Her i vårt lokalsamfunn finnes Krise – og incestsenteret som i over 37 år har vært et lavterskeltilbud til personer utsatt for både seksuelle overgrep og andre typer vold i nære relasjoner. I 2016 hadde vi over 120 dagbrukere som fikk råd veiledning eller støttesamtaler. Totalt hadde vi nærmere 1000 samtaler.

For mange kvinner og barn er hjemmet en av de mest utrygge plassene.

Vel og merke alle som er utsatt kommer ikke til oss, noen får hjelp andre steder, men det er grunn til å tru at mange ikke oppsøker hjelp i det hele tatt. På vårt botilbud hadde vi i 2016, 117 beboere, både voksne og barn. Det vil si over 200 personer oppsøker oss hvert år, og over 200 personer her i vårt lokalsamfunn er hvert år utsatt for vold og trusler i nære relasjoner. Vi må i tillegg huske på alle dem som ikke oppsøker hjelp.

I vårt land tror vi mange ganger at det er hjemmet som er det tryggeste plassen, for mange kvinner og barn er hjemmet en av de mest utrygge plassene.

Vi på Krise- og incestsenteret møter kvinner som ikke er trygge i sitt eget hjem, kvinner som er truet, slått, misbrukt og manipulert. Vi møter barn som er vokst opp i et hjem preget av vold og trusler, barn som er redde når de er hjemme og redde når de ikke er hjemme for hva som kan skje.

Alle som kommer til oss har sin egen historie, men felles for mange av dem er skammen og skyldfølelsen. Skammen om hva de har opplevd, skammen av hva de har vært igjennom. Mange kvinner tror at de har skyld i hva de har blitt utsatt for. Mange barn tror at det er deres feil hva som skjer i hjemmet.

Vold har ikke bare store konsekvenser for den enkelte, den skaper store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Volden bidrar til økte utgifter i forholdt til hjelpetiltak på skole/barnehage, fysisk og psykisk helsehjelp, økte barnevernstiltak, økte politiressurser og tapt arbeidskraft.

Den internasjonale kvinnedagen i 2017 handler om kvinners likestilling i forhold til arbeidslivet. Vold i nære relasjoner bidrar til å opprettholde den skjevfordeling av kvinners likestilling i arbeidslivet. Ikke bare bidrar volden til å holde borte kvinner fra arbeidslivet, den bidrar i aldre høyeste grad til at kvinner ikke får en mulighet til å fungere i arbeidslivet gjennom senskader av fysisk og psykisk art.

Opp mot 60 prosent av dem som bor på Krisesenter i Fredrikstad mangler deltagelse i arbeidslivet. I Vista analyse fra 2012 er konklusjonen at tapt arbeid er den største kostnaden forbundet med vold.

Hver tredje kvinne er i hvert fall ikke likestilt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags