8. mars: Alle vinner på moderne papparolle

Det er gledelig at moderne fedre står frem og uttrykker ønske om å skape et nært forhold til barna sine, skriver Thuen.

Det er gledelig at moderne fedre står frem og uttrykker ønske om å skape et nært forhold til barna sine, skriver Thuen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Gretha Thuen: Forskning viser at når far og barn har nære relasjoner, får både barn, far og mor det bedre. Når familien får det bedre får samfunnet det bedre.

DEL

Leserbrev 

Kvinnenes frigjøring har banet vei for en mer mangesidig papparolle. For ikke lenge siden besto mannens omsorgsrolle hovedsakelig av en litt fjern forsørgerrolle. Det er gledelig at moderne fedre står frem og uttrykker ønske om å skape et nært forhold til barna sine.  

Samfunnsidealet er et likestilt, nærværende foreldreskap hvor både kvinner og menn skal kunne være både foreldre og yrkesaktive.

Vi har alt å vinne på å lykkes med dette: Forskning viser at når far og barn har nære relasjoner, får både barn, far og mor det bedre. Når familien får det bedre får samfunnet det bedre.

Likevel har vi fortsatt en vei å gå:

En utfordring i Norge er at vi har et svært kjønnsdelt arbeidsliv.

En utfordring i Norge er at vi har et svært kjønnsdelt arbeidsliv. Menn savnes i omsorgsyrkene og kvinner er underrepresentert i bransjer som har høyest lønn. Menn tjener betydelig mer enn kvinner, og forskjellene er større på toppen av lønnsstigen og etter at man har fått barn.

NHOs arbeidsgiverbarometer fra 2016 viser at 25 prosent av bedriftene mener det ikke er viktig at både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon. Jeg er overbevist om at det vil ha en positiv effekt på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet at menn aktivt deltar i oppfostringen av sine barn fra første leveår.

Arbeidsgivere må derfor begynne å planlegge med foreldrepermisjon for begge foreldre som normalt. I tillegg er det grunn til å tro at når menn og kvinner fremstår som likestilte omsorgspersoner vil det blir mer naturlig for gutter å søke seg til omsorgsyrker.

Fedre som ønsker å skape et nært forhold til sine barn må komme på banen i leke- og fritidsaktiviteter, men også når det gjelder lekselesing og foreldremøter. Det er viktig at både fedres og mødres stemmer kommer fram i barnehage-hjem-skolesamarbeidet og på den måten kan påvirke innholdet. Fars engasjement i barnas hverdag handler ikke bare om fedre som rollemodeller for sine sønner. Jentene trenger også en aktiv pappa som tar del i deres læring og utvikling

Det er på høy tid at vi aksepterer og tar konsekvensen av at både vettet og omsorgsevnen er jevnt fordelt mellom kjønnene og utnytter den oppdriften det vil gi samfunnet til beste for oss alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags