Kjære alle sammen!

Velkommen hit til denne enkle minnemarkeringen i dag 22. juli! Det er fint å kunne samles, minnes, – men også se fremover, og være våkne for at noe tilsvarende aldri skal kunne skje igjen! 22. juli 2011 skjedde det som aldri kunne skje, det som aldri skulle skje, vi fikk tydelig og forferdelig se hvor store konsekvenser enkeltmennesker handlinger kan få!

77 liv ble brutalt revet vekk i Regjeringskvartalet og på Utøya, i et angrep på demokratiet, på en politisk bevegelse og på ytringsfriheten.

Fredrikstad mistet to av sine beste ungdommer, leder og nestleder i AUF, Leila og Andrine. På Utøya ble deres fremtid tatt fra dem, på Utøya, hvor fellesskap og samhold står sterkt, og hvor troen på demokrati, toleranse, solidaritet og ytringsfrihet er viktige bærebjelker i det sosialdemokratiske ståsted.

Vi skal tenke over hva vi sier, vi skal utfordre hatretorikk og ekstremisme.

Til Utøya drar man fordi man har tatt et valg om hvilken retning man ønsker for sitt eget liv og for samfunnet. Leila og Andrine hadde tatt dette valget, de var bare på rett sted til feil tid!

Sju år er gått siden vi mistet neon av våre kjære og over 200 skadde og sårede vendte hjem med sår i sjelen og minner som ingen skulle behøve å få.

Sju år siden én mann ønsket å sette en stopper for den norske samfunnsmodellen og stanse oss fra å leve livene våre basert på solidaritet, samhold og fellesskap, verdier som er bærende elementer i et sosialdemokrati som Norge.

Vi fikk tydelig og forferdelig se hvilke store konsekvenser enkeltmennesker handlinger kan få. Det viser oss samtidig at det betyr noe, hvilke holdninger hver og en av oss har, hva vi velger å bygge livene våre på. Og hvordan vi velger å bruke det til beste for hverandre og samfunnet vi lever i!

Etter 22. juli kan vi aldri igjen tillate oss å tenke at våre meninger og holdninger er uten betydning. Vi må møte hver dag, rustet til kamp for det frie og åpne samfunnet vi er så glade i!

Til dere unge vil jeg si! Dere er vårt korrektiv, vårt mot og vårt håp. Det er dere som skal forme og bestemme hvilket Norge vi skal ha i årene fremover. Hver og en av dere er umistelige. Før kampen fra Leila og Andrine videre!

Gjerningsmannen oppnådde det motsatte av det han ønsket. Han utløste ikke hat og hevntanker, men kjærlighet og samhold. Dette viste rosetogene oss! Og i dag samles mange rundt minnesmerkene.

La oss fortsatt være der for hverandre, la oss minnes de som gikk bort og ikke glemme de som er tilbake! La oss heller ikke glemme alle som gjorde en formidabel innsats mens terroren sto på og ikke minst i etterkant. Ingen var uberørt etter 22. juli 2011!

Så la oss ikke glemme det samhold, den omsorg og medfølelse som rosetogene frembragte, den ringen det norske folk i 2011 slo om demokratiet vårt. Vi må ikke glemme!

For de som ikke husker fortiden er dømt til å gjenta den!

Vi må ta vare på ytringsfriheten, men aldri la hatefulle og rasistiske ytringer stå uimotsagt. Vi må bekjempe radikalisering og demme opp om fordommer, hat og intoleranse, og vi må være , både i lokalsamfunnet, i vennegjengen, blant kolleger, – eller rundt middagsbordet. Vi må vise at våre felles verdier er veien til et bedre samfunn, – et samfunn hvor det er plass til alle. Vi skal tenke over hva vi sier, vi skal utfordre hatretorikk og ekstremisme.

Vi skal være med å gjøre byen vår til et godt samfunn for alle, – uavhengig av tro, legning eller hudfarge! Vi skal vise toleranse, mangfold og inkludering.

Bare på den måten kan vi makte og hindre at ekstreme tanker og ideer får ny grobunn! Sammen kan vi være med å gjøre en forskjell, for ondskapen kan drepe et menneske, – men aldri beseire et folk!

Vi skal aldri glemme, men vi må leve videre!