Fra og med onsdag 2. juni streiker nesten 1000 UNIO-medlemmer i Fredrikstad. Dette gjelder lærere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, forskere, bibliotekarer og maskinister ved Frevar, og det vil merkes godt for mange av byens borgere som på en eller annen måte blir berørt av streiken.

Det er selvfølgelig beklagelig at vi må gå til streik, men arbeidsgiver KS (Kommunesektoren) ga oss ikke annet valg. Lønnstilbudet de kom med denne gangen, var rett og slett for dårlig til å kunne akseptere. Denne streiken må KS ta ansvaret for fordi de ikke ville gi UNIO et tilbud som kan bidra til å bedre rekrutteringen av kvalifisert personale innenfor utdanning og helse.

Ett år med pandemi har virkelig vist oss hvor betydningsfull samfunnsinnsats våre medlemsgrupper utfører. Det er snakk om svært komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er spesielt utfordringene med å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i kommunene som er det store problemet, og det er grunnen til at lønnsnivået for høyskoleutdannede i kommunesektoren må opp.

Vi må bidra til at unge velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker. Uten disse yrkene stopper samfunnet opp, og av nevnte grunn vil også streiken merkes for mange. Situasjonen kan fort bli dramatisk hvis ikke flere søker seg til og velger å bli i disse yrkene i fremtiden. Lønn er et av flere virkemidler for å løse dette. KS styres av valgte lokalpolitikere fra hele landet. Nå er det på tide at lokalpolitikerne legger press på KS og partifeller sentralt!

Vi streiker for en lønn som sikrer god rekruttering og god kompetanse i kommunene. Vi streiker for kunnskap og trygghet!

Fakta om rekruttering:

■ Det har de to siste årene vært kraftig nedgang i søkningen til lærerutdanningen, for tredje år på rad er det færre søkere. Dette gjelder både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole.

■ 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er utført av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen 21 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

■ I en undersøkelse fra i høst svarte halvparten av lærerne som deltok at de har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skolen.

■ KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at tre av fire kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere.

■ Det mangler 7000 sykepleiere i norsk helsevesen, viser tall fra NAV. Dette er en økning på 1 800 bare på ett år. Vi vet at mangelen er størst i kommunene.

■ Nesten 1600 barnehager mangler en eller flere utdannede barnehagelærere.

Unio