Gå til sidens hovedinnhold

De ideelle hjelperne har aldri vært viktigere enn nå

«Den store felles dugnaden har stått sterkt og uttrykket hverdagshelter har fått ny betydning.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For ett år siden holdt Bent Høie en tale han kalte «Kjærlighetserklæring til ideelle og frivillige». I talen påpekte han viktigheten av aktører som oss. Dette var to måneder før koronapandemien stengte Norge. Nå er det et nytt år og talens innhold er minst like aktuelt.

Det finnes ingen klar definisjon på hva en ideell organisasjon er, men Senter for forskning på sivilsamfunn fremhever særlig to kjennetegn som viktige: at virksomheten ikke har profitt som motiv, og at formålet til virksomheten er å bidra til å løse sosiale behov eller hjelpe bestemte utsatte grupper i samfunnet.

Blå Kors Fredrikstad er en ideell, profesjonell tjenesteleverandør med 150 ansatte fordelt på ni virksomheter. Hos oss jobber miljøterapeuter, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, lærere, miljøarbeidere og mange andre. Alle har et stort faglig engasjement og jobber i tråd med Blå Kors sine verdier – medmenneskelighet, verdighet, egenkraft og kvalitet. Gjennom arbeidet bidrar vi til å skape muligheter for mestring og mening.

Vi formidler håp og tro på en rusfri fremtid, en bedre oppvekst for barn og unge, støtte til foreldrerollen og trygge og gode boliger. Vi har rundt 200 frivillige som vi i Blå Kors kaller tidgivere. Disse utgjør et supplement til og en viktig merverdi for tjenestene vi leverer. I tillegg gir det frivillige engasjementet oss muligheter til å søke offentlige og private tilskuddsordninger. Dette gjør oss i stand til å tilby noe utover tjenestene som ligger i avtaler med for eksempel Fredrikstad kommune, NAV og andre samarbeidspartnere.

Les også

Omsorg, vennskap og respekt: Per (64) trives på Varmestua

2020 har vært et spesielt og utfordrende år, og situasjonen har også påvirket våre tilbud. Den store felles dugnaden har stått sterkt og uttrykket hverdagshelter har fått ny betydning. De ideelle aktørene som jobber tett med brukere hver eneste dag, har vist omsorg og et ekstra engasjement i en krevende tid. De har endret planer både en og flere ganger og vært kreative og fleksible for å finne tilpasninger og nye løsninger. Dette har bidratt til at det gjennom hele pandemien har vært gitt tilbud til menneskene vi er til for.

Flere av Blå Kors sine virksomheter opplever økende henvendelser som følge av koronapandemiens konsekvenser som permitteringer fra arbeid, stengte skoler og barnehager, isolasjon i hjemmet, færre tilbud og møteplasser. Dette er utfordringer som fortsatt vil vare en tid og som må løses i fellesskap. De ideelle aktørene har en viktig og verdifull rolle i dette. Blå Kors Fredrikstad ønsker å fortsette og jobbe tett med Fredrikstad kommune for å finne gode og helhetlige løsninger i fellesskap.

Fredrikstads befolkning og næringsliv har vist stor giverglede i tiden før jul. Vi er rørt og takknemlige over omtanken for menneskene i sårbare livssituasjoner, og for tilliten til at vi videreformidler. Samtidig håper vi at engasjementet fortsetter i 2021. La oss fortsette sammen: Være oppmerksomme. Vise omsorg. Bry oss. Formidle håp.

Med ønsker om et godt nytt år!

Les også

Jonas (25) var arbeidsledig i 18 måneder – slik har han skaffet seg fast jobb

Kommentarer til denne saken