De folkevalgte må vite hva som er deres ansvarsområde

Av

Saken reiser prinsipielle spørsmål om grenseoppgangen mellom kommunedirektørens personalansvar og folkevalgtes politiske handlefrihet.