De fire saksøkte sykepleierne får støttemarkering i Oslo

Sykepleierforbundet arrangerer en nasjonal markering i Oslo når rettssaken mellom Sykehuset Østfold og fire spesialsykepleiere starter tirsdag.