Datter reagerer på prishoppet på korttidssenteret – prisen doblet seg for samme oppfølging på samme sted

Moren (88) til Solveig B. Olsen bor på Fredrikstad korttidssenter i påvente av ledig, fast sykehjemsplass. Men selv om hun fortsatt er på samme sted og får den samme oppfølgingen som da hun ble innlagt, har plassen blitt over dobbelt så dyr.