Fredrikstad Frp sendte spørsmål til ordfører om prosessen etter formannskapets enstemmige nei til å leie ut Dampskipsbrygga i hele skoleferien. Det handler ikke om Idyll, Olsen eller «Sommer i Fredrikstad», men om administrasjonens håndtering av politisk vedtak, og hvilke saker som vurderes til å være prinsipielle. Flere politikere, også de som Olsen mener er «greie» politikere, mente denne saken var ugrei. Boligsameiene, flere i bransjen utenom Thai Market, Nomads og Wok og Bowl Market henvendte seg til oss som lokalpolitikere, derfor tar Frp tak og stiller spørsmål til ordfører Nygård om prosessen. Ikke fordi vi er mot festivaler i byen, men vi er mot bakdører.

Det ble gitt svar i formannskapet som umulig kunne være riktig. Derfor ba undertegnede om innsyn. Fikk raskt tilsendt dokumentene, forespørsler fra Olsen - svar fra kommunen, søknad fra Olsen - svar fra kommunen. Innholdet i kommunikasjonen avviker ikke fra det formannskapet enstemmig hadde stemt ned. Dette var tilstrekkelig til å utarbeide en interpellasjon til formannskapet.

Ordfører ønsket ikke å behandle saken i formannskapet, men sendte den til teknisk utvalg. Representantene fra MDG og Ap rettet sterk kritikk til administrasjonen den 10. mars for håndteringen av utleie Dampskipsbrygga som de fleste forstår er i strid med politisk vedtak. Frp og Høyre anket saken slik at den kom til politisk behandling i formannskapet slik ordfører ikke ønsket.

Vi i Frp lever godt med trusselen per telefon og i avisen om færre stemmer fra Olsen, og at Olsen er glad for at det finnes andre «greie» politikere. Vi er valgt for å ivareta beboere, bransjen som helhet og hvordan byen skal benyttes. Det er forunderlig at Ap, Sp, SV, MDG, Bym og Rødt ikke er interessert å drøfte det formannskapet enstemmig har ment noe om.

Det er forunderlig at kommunedirektøren ikke er interessert i utredning slik det påpekes som nødvendig i saken fra september i 2020. Det er forunderlig at naboene, ifølge Olsen, nå mener det er greit å tildekke hele Dampskipsbrygga i syv-åtte uker i sommerferien. Det er forunderlig at kommunedirektøren, ordføreren og «de greie politikerne» mener dette er greit uten å ha sett søknaden - at hele Dampskipsbrygga dekkes til i hele skoleferien. Hvorfor viser ikke administrasjonen fram skissen fra søknaden der hele torget er tildekket i hele perioden?

Fredrikstad Frp ønsker «Sommer i Fredrikstad» lykke til med arrangementet. Vi håper naboene blir ivaretatt, øvrig bransje får en lønnsom sommer og at Olsen lykkes med artister, matservering uten fremleie av plasser, korps og andre lokale kulturdeltakere med mer. Vi heier på vær og vind og at samfunnet fungerer mest mulig normalt til glede for alle.

Undertegnede blir nok aldri en «grei» politiker!