Dropper fem cruiseanløp etter Lisleby-artikkel

Besøkte Fredrikstad i 2015: Carnivals Adonia testet ut Fredrikstad som cruisehavn, og erfaringene var svært gode. Men så ble søkelyset rettet mot nyheten om fremmedkrigerne fra Lislebyveien. (Arkivfoto: FB)

Besøkte Fredrikstad i 2015: Carnivals Adonia testet ut Fredrikstad som cruisehavn, og erfaringene var svært gode. Men så ble søkelyset rettet mot nyheten om fremmedkrigerne fra Lislebyveien. (Arkivfoto: FB)

Artikkelen er over 4 år gammel

Carnival Cruises UK har kansellert fem planlagte anløp i Fredrikstad i 2018. Selskapet viser til artikkelen i The New York Times om fremmedkrigerne fra Lisleby. Nå har PST skrevet uttalelse om at Fredrikstad er en trygg by.

DEL

Salgsansvarlig Caroline M. Pettersen i Visit Fredrikstad og Hvaler har brukt mye tid på å få på plass avtalen med cruiserederiet Carnival. Hun har hatt kontakt med selskapet både i USA og i London. Også Borg havn har deltatt på møtene med rederiet.

Gjennombruddet kom etter at Carnivals skip Adonia besøkte Fredrikstad i august 2015.

– Tilbakemeldingene fra cruisepassasjerene var svært gode, og selskapet var begeistret for Fredrikstad som cruisehavn, forteller Pettersen.

– Svært sårbart cruisemarked

Rederiet Carnival Cruises UK booket deretter fem cruiseanløp i Fredrikstad for 2018. Men i høst kom den høyst overraskende og triste kontrabeskjeden. Besøkene var avlyst.

– Rederiet viser til artikkelen i The New York Times om Lislebyveien. Den har vært lett tilgjengelig på Internett, også på Wikipedia. Dette viser hvor sårbart markedet er for all informasjon som kan knyttes til terror, sier hun.

Omtalt som "terrorgata": Våren 2015 kom Lislebyveien på førstesiden i New York Times på grunn av fremmedkrigerne. TV2 omtalte den som "terrorgata". (Arkivfoto: Scanpix)

Omtalt som "terrorgata": Våren 2015 kom Lislebyveien på førstesiden i New York Times på grunn av fremmedkrigerne. TV2 omtalte den som "terrorgata". (Arkivfoto: Scanpix)

– Hvor mange cruisepassasjerer regner dere med ville komme til Fredrikstad ved de fem skipsanløpene?

– Vi vet ikke hvilke båter som skulle komme. Det skulle avgjøres senere, derfor kan vi ikke si noe om antall, sier Caroline M. Pettersen til Fredriksstad Blad.

I april 2015 skrev The New York Times om fremmedkrigerne fra Lisleby, under tittelen: «A Norway Town and Its Pipeline to Jihad in Syria». Journalisten tar utgangspunkt i at sju fremmedkrigere fra Lislebyveien har reist til Syria. Artikkelen kom på førstesiden av avisen og kan leses på Internett. 

Fredrikstad like sikker som resten av Norge

Visit Fredrikstad og Hvaler har bedt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om å skrive en uttalelse om sikkerhetssituasjonen i Fredrikstad, som er sendt rederiet. Politistasjonssjef Trond Torp slår fast at Fredrikstad er en trygg by å besøke, både i en norsk og europeisk sammenheng. Han minner om at det aldri har vært noe terrorangrep i Fredrikstad. Øyvind Nilsen, leder for PST i Østfold, orienterer om fremmedkrigerne fra byen og understreker at Fredrikstad er like sikker og trygg som resten av Norge. 

– Denne uttalelsen er sendt videre til Carnival Cruises UK, og vi har også avtalt et oppfølgingsmøte med dem på cruisemessen i Florida i mars 2017, sier Pettersen.

– Vi jobber videre for å få cruiserederiet til byen, og håper at uttalelsen fra PST har virkning, sier Pettersen.

Kunne ha fått besøk av flere tusen passasjerer

Cruisebåten Adonia, som besøkte Fredrikstad i 2015, hadde rundt 700 passasjerer. Skipet er ett av de små i cruisebransjen. Carnival har skip i ulike størrelse, og flere kan ta to-tre tusen passasjerer.

Etter at Borg havn forlenget kaifronten på Øra i 2015, er det mulig å ta imot skip som er 290 meter lange. Det gir helt nye muligheter for Fredrikstad som cruisehavn. Salgsansvarlig Caroline M. Pettersen minner om at Norge vokser som cruisedestinasjon, og en av årsakene er tryggheten for passasjerene.

Under cruisemessen i Fort Lauderdale i Florida skal hun markedsføre Fredrikstad som cruisehavn, sammen med andre norske cruisemål. Hun håper å få avtaler for en rekke anløp til Fredrikstad de neste årene.

– Vi har fortsatt veldig stor tro på cruisesatsingen i Østfold, sier Pettersen til FB.

Uttalelsen fra politiet

Vedrørende cruiseanløp i Fredrikstad

Fredrikstad er i dag en meget trygg by å besøke i norsk og europeisk sammenheng. Kriminaliteten har gått ned år for år, og er ved utgangen av 2016 den laveste registrerte vi har hatt i et femårs perspektiv. Politiet i Fredrikstad har høyt fokus på å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette gjøres blant annet gjennom intenst tverretatlig samarbeid mellom politiet, kommunale, statlige og private aktører. Dette samarbeidet gir gode resultater ved at det er få unge som blir rekruttert inn i kriminelle miljøer.

Når det gjelder Lisleby området, synes dette i 2015 å ha vært ekstra belastet med hensyn til rekruttering av fremmedkrigere. Flere personer antas omkommet i Syriakonflikten og flere returnerte fremmedkrigere er etterforsket og idømt fengselsstraff, hvilket også bekreftes av Politiets sikkerhetstjeneste.

Med utgangspunkt i nasjonal handlingsplan "Felles trygghet – felles ansvar" igangsatte Fredrikstad kommune og politiet, et samarbeidsprosjekt med fokus på å forebygge at personer lar seg radikalisere inn i ekstreme voldelige miljøer. Et slikt omfattende fokus på forebygging og etterforskning, har medvirket til at rekrutteringen er stoppet opp. Det skal også nevnes at det aldri har vært utført terrorhandlinger i Fredrikstad.

Politiet i Fredrikstad bruker alle sine ressurser på trygghetsskapende tjeneste for alle som bor og oppholder seg her.

Politiet og øvrige aktører innen forebygging har høyt fokus på tiltak som nevnt over og oppsummert er Fredrikstad et like trygt og sikkert sted å besøke som Norge for øvrig, hvilket også er bekreftet av politiets sikkerhetstjeneste.

Fra politiets side ønsker vi alle velkommen til å oppleve Fredrikstad som en av de tryggeste og triveligste byene i vårt land, men her som andre steder skal man som turist alltid ta noen forholdsregler.  

Hilsen

Trond Magne Torp

Politistasjonssjef

Øst politidistrikt

Fredrikstad politistasjon

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.