Ettersom jeg ikke levde under krigen, kan jeg ikke uttale meg om dagliglivet og frykten for ytre trusler da. Sannsynligvis var trusselen fra Gestapo og flyangrep mer konkret, men ikke så omfattende som den smittefaren vi har nå.

Vanligvis lar jeg meg ikke skremme av dommedagsprofetier, og har dessverre ikke hatt en så realistisk respekt for livets opplagte farer som jeg burde. Det har ført til mye Norgesplaster og diverse sykehusopphold. Og inntil tirsdag var korona i Kina og regjeringens pålegg noe jeg har forholdt meg til med fatning. Jeg oppfattet at farebegrepet var knyttet til smittefaren og at dødeligheten ikke var avskrekkende. Vanlig influensa skulle visstnok ta livet av et betydelig større antall nordmenn hvert år og har da sammenheng med alder/dårlig almenntilstand.

Det var inntil tirsdag og NRKs intervju i Debatten med forsker Gunhild Alvik Nyborg. Jeg er fullstendig enig i at manglende satsing på testing er underlig. Men hun maler fanden på veggen og kritiserer tiltakene regjeringen gjennomfører. Hun varter opp med metamorforer fra krigen og Blücher. Dessuten gjentar hun de skremmende prognosene; 2,2millioner smittet og en dødelighet på én prosent i Norge.

I opplysninger på NTB 14. mars er tallene 5429 totalt og de hardest rammede landene Kina og Italia har 3075 og 1266 døde. For meg er det skremmende og utrolig at vi kan forvente 22.000 her hos oss. Debattopplegget ga ikke Helsedirektør Guldvog og professor Aavitsland forsvarlig anledning til å gi seerne et balansert inntrykk. Heldigvis tyder kommentarfeltene på at det ikke bare var jeg som reagerte. UiO-professor Pål Gulbrandsen uttrykte glede for at Nyborg ikke leder norske helsemyndigheter.

Forskeren redegjorde for formelen som beskriver situasjonen - det er den som er grunnlaget for prognosene. Den inneholder fire parametere som baserer seg på innrapporterte data som kan inneholde mange feilkilder. Helseinstituttets strategi er å spre sykdomsforløpet og tilpasse det til helsevesenets kapasitet. Muligens er forløpet innarbeidet i dødsprognosen og nå har vi fire døde i løpet av en uke, og det skal en eksponentiell utvikling til framover i forhold til skremselstallene.

Dessuten må det være feil å si at de døde av Covid-19. Etter det som har kommet fram var de gamle med dårlig almenntilstand. Den ene hadde dessuten en alvorlig hjertesituasjon. Da må det være riktigere å si at han døde med Covid-19 og ikke av.

Nei, det blir ikke riktig å gå til Æsops fabler. Nyborg skal ikke skremme meg, og jeg vil ikke bedømme hennes motiver. Men det blir feil å kritisere lederskap og synlighet. I løpet av uken som har gått har vi fått den informasjon vi trenger. Vi har utvilsomt en alvorlig situasjon og må sette vår lit til tiltakene.

I begynnelsen savnet samfunnet konkrete begrensninger og da de kom, fikk de noen rare konsekvenser. For min del ble tennishallen på Gressvik stengt. Der har fire mosjonister tre ukentlige sportslige utfoldelser alene i en hall på over 1000 kvadratmeter. Og like rart er det at GFGK golfbane holdes stengt. Det får vi leve med og håpe på «at vi står han av».