Team Erna tenker i store bokser, også kalt gruppetenkning. I hvert fall nå når vesentlige deler av befolkningen innen EU/EØS er vaksinert, strider politikken mot EØS-avtalen om fri bevegelse over grensene, den bryter ganske sikkert med opptil flere menneskeretter, og den er gammeldags, ineffektiv, dyr og unødvendig.

Verst er det for bønder i Norge som har faste sesongarbeidere, og for disse siste og deres familier også. Skal et helt års produksjon bli ødelagt – sammen med manges økonomi og mentale helse – bare fordi Team Erna er kørka?

Jeg hadde forventet at miljøpartiene med MDG i spissen hadde tatt føringa her. For prinsipp og praksis er ganske enkle å endre til det gode: Alle hyller frihet. Alle i Norge nyter stor frihet = frie valg hver dag. Og våre menneskeretter i en stort sett sekularisert verden er nettopp individuelle.

Slik straff også er det.

Team Erna stoler ikke på noen (unntatt seg selv, da). Og hvordan blir det med de politikerne vi har fått å stemme på til høsten? Vi må kreve at både de og Team Erna svarer, og svarer straks. Vil dere love fra nå av (= under kommende pandemier) å:

1. stole på oss som individer, ved å

2. la oss som individer passere grensene når vi der viser dokumentasjon på at vi er vaksinert,

3. eller tar karantene i privat bolig uten smittefare,

4. skrote kravet om karantenehotell,

5. og overlate til politiet å skrive ut stive bøter for løgn på grensen, falsk dokumentasjon og brudd på privat karantene?