Skoger over hele verden blir hogd ned, også her i Norge. Skog forsvinner stadig for at vi mennesker skal få nok ressurser og plass til å leve.

Blandingsskogene blir stadig færre og høyproduktiv skog forsvinner. Skogen er ikke blitt til for at vi skal kutte den ned og bruke den til å lage ting som vi egentlig ikke trenger. Det vi trenger er det biologiske mangfoldet.

Dette året har vært ekstra spesielt, og mange av oss setter stor pris på å komme oss ut. Skogsturer blir også vanskelig hvis skogen vår blir kuttet ned.

Reduksjoner i det biologiske mangfoldet gjør at vi kan miste mange naturopplevelser. Skogen er ikke bare dyrenes, insektenes og plantenes rike - det er jo også et fristed for oss mennesker.

Ifølge Huffington Post blir så mye som 150-200 arter utryddet hver dag. En av de to store grunnene til at arter blir utryddet, er ødeleggelse av habitatet deres. Når vi mennesker kutter ned store deler av en skog, påvirker dette også det biologiske mangfoldet i skogen. Dette kan føre til endringer i næringskjeder som deretter kan føre til flere arter som blir utryddet.

Alt vi har i dag kommer fra naturen. Klær, medisiner, hus og mye annet. I Norge har vi en variert natur. Dessverre har naturen blitt påvirket av oss mennesker slik at flere arter er i ferd med å bli utryddet. Vi har oppdaget 1,75 millioner arter på verdensbasis så langt, men forskere mener at det endelige tallet er opp mot 50 ganger så høyt. Selv det at en art forsvinner kan ha enorme konsekvenser på økosystemet den arten er en del av. Derfor må vi jobbe for å beholde en balanse i økosystemene våre.

På verdensbasis er 24 prosent av alle drivhusgassutslipp forårsaket av skog- og jordbruk. Hvert minutt blir trær tilsvarende 36 fotballbaner kuttet ned. Dette fører til mange negative konsekvenser.

Trærne lagrer karbondioksid ved hjelp av fotosyntesen. Hvis treet blir kuttet, kan ikke treet lenger lagre karbondioksid. Dette fører til mer karbondioksid i atmosfæren og deretter klimaendringer og global oppvarming. Det samme resultatet får vi hvis trærne blir brent. Trær forhindrer også oversvømmelser. Når det regner, absorberer trærne vannet og binder jorda. Hvis trærne blir kuttet ned, har de ikke muligheten til å absorbere vannet. Dette fører til oversvømmelser eller tørke.

Vi mennesker har kjent til klimaendringer, de dramatiske effektene det har og hvordan det kommer til å påvirke livene våre. Denne utviklingen må vi stoppe nå. Det er ikke bare oss vi må gjøre en innsats for, vi må jobbe for dem som kommer etter oss også. Hvis vi tar vare på skogen og verner den, minsker vi alle de negative virkningene. Trærne kan vokse fritt uten at de blir hogd ned med en gang de blir store nok. Og dyrene, insektene og plantene blir ikke utryddet fordi de mister habitatet sitt, det biologiske mangfoldet blir tatt vare på. Klimaet blir ikke lenger påvirket like mye av avskogingen. Ikke minst kan vi mennesker kan benytte den fine skogen nå og mange, mange år til.

De som kommer etter oss, kan ikke ta de valgene vi har mulighet til å ta nå. Derfor er vi nødt til å gjøre noe og det fort.

Vi har laget en spørreundersøkelse. Det er fint om du vil svare på den. Klikk på denne lenken.

Det er mye du kan gjøre. Først og fremst kan du være bevisst og bruke skogen. Du kan også være med å spre informasjon om skogvern, eller engasjere deg politisk. Noen organisasjoner jobber aktivt med å verne skoger og løse problemet med avskoging. De organisasjonene kan du støtte. Du kan være med på endringen. Vær bevisst og bry deg om skogen!