Konstruksjon og presentasjon av Fagskolens forslag Cicignon Park påbygg blokk B. Presentert av Tor Raanaas, Daniel Kristoffer Olsen, Jørgen Minge, Jørgen Emberland, Ali Alizadeh, Martin Hovdum og Nicolai Bull.